CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ
(MANAGEMENT SKILLS COURSES)

Decorative-Line-Black-PNG-Pic

Kỹ năng quản lý bao gồm các kỹ năng về hoạch định, tổ chức và điều hành doanh nghiệp, và tổ chức công việc cá nhân. Hoạch định là quá trình thiết lập các mục tiêu, xây dựng các chiến lược và kế hoạch để thực hiện các mục tiêu. Trong quá trình này, nhà quản lý phải dự kiến được các khó khăn, trở ngại, những biến động của môi trường kinh doanh và có những kế hoạch dự phòng.

Nhà quản lý hiện đại phải là người tổ chức tốt công việc và thời gian của chính mình. Cần phân bổ hợp lý các nguồn lực cá nhân cho các công việc sự vụ hàng ngày, đầu tư phát triển (học tập, nghiên cứu), thư giãn, gia đình và xã hội.

Kinh Doanh - Tiếp Thị
Kinh Doanh - Tiếp Thị
Hành Chính - Nhân Sự
Hành Chính - Nhân Sự
Sản Xuất - Bảo Trì
Sản Xuất - Bảo Trì
Quản lý chất lượng QA/QC
Quản lý chất lượng QA/QC
Mua Hàng - Kho Hàng
Mua Hàng - Kho Hàng
Quản Lý Rủi Ro - KSNB
Quản Lý Rủi Ro - KSNB
Công Nghệ Thông Tin – IT
Công Nghệ Thông Tin – IT
Quản lý Dự Án - PM
Quản lý Dự Án - PM
  Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên Đào tạo tại doanh nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0903.966.729
error: