CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(TRAINING PROGRAMS)

Decorative-Line-Black-PNG-Pic
Khóa Học Phát Triển Cá Nhân
Khóa Học Phát Triển Cá Nhân
Khóa học: 2 Ngày
English/ Tiếng việt

Xem khóa học

Khóa Học Kinh Doanh – Tiếp Thị
Khóa Học Kinh Doanh – Tiếp Thị
Khóa học: 2 Ngày
English/ Tiếng việt

Xem khóa học

Khóa Học Công Nghệ Thông Tin – IT
Khóa Học Công Nghệ Thông Tin – IT
Khóa học: 2 Ngày
English/ Tiếng việt

Xem khóa học

Khóa Học Giao Tiếp – Ứng Xử
Khóa Học Giao Tiếp – Ứng Xử
Khóa học: 2 Ngày
English/ Tiếng việt

Xem khóa học

Khóa Học Sản Xuất – Bảo Trì
Khóa Học Sản Xuất – Bảo Trì
Khóa học: 2 Ngày
English/ Tiếng việt

Xem khóa học

Khóa Học Quản Lý Chất Lượng
Khóa Học Quản Lý Chất Lượng
Khóa học: 2 Ngày
English/ Tiếng việt

Xem khóa học

Khóa Học Kỹ Năng Mềm - Softskills
Khóa Học Kỹ Năng Mềm - Softskills
Khóa học: 2 Ngày
English/ Tiếng việt

Xem khóa học

Khóa Học Mua Hàng – Kho Hàng
Khóa Học Mua Hàng – Kho Hàng
Khóa học: 2 Ngày
English/ Tiếng việt

Xem khóa học

Khóa Học Quản Lý Dự Án – PM
Khóa Học Quản Lý Dự Án – PM
Khóa học: 2 Ngày
English/ Tiếng việt

Xem khóa học

Khóa học Kỹ Năng Lãnh Đạo - Leadership
Khóa học Kỹ Năng Lãnh Đạo - Leadership
Khóa học: 2 Ngày
English/ Tiếng việt

Xem khóa học

Khóa Học Hành Chính – Nhân Sự
Khóa Học Hành Chính – Nhân Sự
Khóa học: 2 Ngày
English/ Tiếng việt

Xem khóa học

Khóa Học Quản Trị Rủi Ro – KSNB
Khóa Học Quản Trị Rủi Ro – KSNB
Khóa học: 2 Ngày
English/ Tiếng việt

Xem khóa học

Bạn đang tìm kiếm chương trình đào tạo theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?

Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế chương trình đào tạo phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên Đào tạo tại doanh nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0903.966.729
error: