TRƯỞNG PHÒNG IT CHUYÊN NGHIỆP
(IT Manager)

Decorative-Line-Black-PNG-Pic
Giới thiệu chương trình

Bạn là một nhân viên IT thành công vừa được đề bạt lên vị trí quản lý bộ phận IT (IT Manager), kỹ năng của một chuyên gia làm kỹ thuật trước đây sẽ hoàn toàn khác với kỹ năng cần có dành cho nhà quản lý. Hoặc bạn đã nhiều năm làm IT Manager, bạn có nhiều ý tưởng cải tiến hoạt động của IT nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp ngày một tốt hơn, nhưng bạn không biết bắt đầu từ đâu, thiếu tự tin để làm vì bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc hoạch định, tổ chức công việc dự án hoặc thiếu các công cụ phù hợp để triển khai ý tưởng của bạn.

Và khi một công ty/ doanh nghiệp muốn triển khai các dự án phần cứng, phần mềm và quản lý việc vận hành ứng dụng các hệ thống IT hiệu quả và an toàn, họ luôn tìm kiếm những ứng viên làm việc trong các tổ chức uy tín lớn, có các kinh nghiệm quản lý IT xuất sắc, bài bản và chuyên nghiệp. Điều này đã minh chứng rõ nét hơn cho vai trò của người quản lý IT không chỉ hiểu rõ kỹ thuật để vận hành các hệ thống IT mà họ phải có những kiến thức về kỹ năng hỗ trợ kinh doanh. IT Manager ngày nay đang ngày càng liên kết gữa vai trò của họ với sự tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp. Các nhà quản lý IT cần phải nâng cao các kỹ năng lãnh đạo cụ thể để đảm bảo thành công cho nghề nghiệp quản lý IT của mình.

Chương trình đào tạo “Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp – IT Manager” của viện Masterskills được biên soạn dựa trên kinh nghiệm thực tế của nhiều chuyên gia là nhà quản trị IT được hệ thống bài bản, sẽ trang bị cho học viên đầy đủ những kiến thức quản lý, kỹ năng lập kế hoạch IT, tổ chức vận hành, và quản lý nhân viên IT cấp dưới với các tình huống quản lý IT thực tế điển hình, kết hợp với các công cụ được giảng viên hướng dẫn thực hành chi tiết giúp bạn đủ tự tin, chủ động để triển khai các công việc quản lý IT trong doanh nghiệp một cách dễ dàng và hiệu quả.

Mục tiêu đào tạo

1) Biết cách Xây dựng IT Masterplan gắn liền nhu cầu các Bộ phận trong công ty và của doanh nghiệp.
2) Biết cách Lập kế hoạch và triển khai Dự án IT một cách hiệu quả.
3) Biết cách Lập kế hoạch dự báo và quản lý ngân sách IT hoạt động hiệu quả theo từng năm.
4) Biết cách Xây dựng các kế hoạch tiết kiệm chi phí IT cho doanh nghiệp.
5) Biết cách Xây dựng các tài liệu tiêu chuẩn hoạt động vận hành của IT.
6) Biết cách Tổ chức hỗ trợ người dùng chuyên nghiệp theo mô hình dịch vụ ITSM.
7) Biết cách Xây dựng quy trình, thủ tục quản lý tài sản, cấu hình cũng như giám sát sự thay đổi.
8) Biết cách Xây dựng các quy chế bảo mật, chính sách hoạt động cần thiết của bộ phận IT.
9) Biết cách Phân tích, xác định rủi ro tồn tại trong hệ thống IT, thiết lập và triển khai các kế hoạch dự phòng đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.
10) Biết cách Thiết lập KPI của bộ phận IT và của các nhóm chức năng IT hàng năm.
11) Biết cách Lập danh sách công việc, tổ chức, phân công, hướng dẫn và đánh giá chất lượng hoàn thành công việc của nhân viên cấp IT dưới.
12) Biết cách Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, lãnh đạo tạo động lực cho nhân viên IT cấp dưới.

Đối tượng học viên

i. Trưởng phòng IT (IT Manager)
ii. Phó phòng IT (IT Assistant Manager)
iii. Nhân viên giám sát hệ thống (IT Supervisor)
iv. Trưởng nhóm IT (IT Team Leader)
v. Những ai có mục tiêu trở thành nhà quản lý/ lãnh đạo IT trong tương lai

Nội dung chương trình

PHẦN 01: VAI TRÒ TRƯỞNG PHÒNG IT – IT MANAGER

Lợi ích của ứng dụng IT vào hoạt động doanh nghiệp
Các giai đoạn doanh nghiệp đầu tư vào IT
Xu hướng phát triển của tổ chức IT trong doanh nghiệp
Xu hướng phát triển nghề nghiệp của người IT Manager
Những khó khăn và thách thức hiện nay của IT Manager
10 Mong đợi của CEO đối với IT Manager là gì?
Vai trò và trách nhiệm của một IT Manager
Áp dụng quy tắc 80/20 để IT Manager thành công
Các quy trình cải tiến hiệu quả tạo giá trị cho IT Manager
Thực hành: IT Project List & IT System Proposal

PHẦN 02: XÂY DỰNG IT MASTER PLAN

Phân biệt chiến lược & Kế hoạch IT
3 Đối tượng People, Process và Technology
4 Bước để xây dựng bảng kế hoạch tổng thể
8 Mô hình tiếp cận khi thiết kế IT MasterPlan
Các bước khảo sát kinh doanh
Kỹ thuật phỏng vấn nhu cầu IT
Phân tích SWOT hệ thống IT
Xác định lộ trình ưu tiên các kế hoạch
Thiết kế đề xuất dự án
Cuộc họp trình bày IT Master Plan
Thực hành: IT Master Plan

PHẦN 03: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN IT

5 Quy tắc nền tảng đảm bảo một dự án IT thành công
Kế hoạch triển khai dự án
Hoạch định nguồn lực dự án
Phân tích chi phí dự án
Kế hoạch mua sắm dự án
Kế hoạch truyền thông dự án
Quản lý rủi ro dự án
Quản lý bảo mật dự án
Kế hoạch thử nghiệm dự án
Kế hoạch đào tạo – bàn giao sử dụng
Thực hành: IT Project Plan

PHẦN 04: TỔ CHỨC HỖ TRỢ DỊCH VỤ IT

Quy tắc thiết kế dịch vụ IT
Các bước xây dựng Catalog dịch vụ IT
Thiết lập bảng cam kết thời gian hỗ trợ dịch vụ (SLA, OLA)
Thiết kế quy trình hỗ trợ dịch vụ IT (Request/ Incident/ Problem process)
Các thủ tục Helpdesk.
Chọn lựa mô hình hỗ trợ dịch vụ IT (ServiceDesk Models)
Phần mềm công cụ ghi nhận, theo dõi hỗ trợ dịch vụ (Ticket management)
Đào tạo nhân viên hỗ trợ (IT Helpdesk/ ServiceDesk)
Tiêu chí đánh giá KPI hỗ trợ dịch vụ
Thực hành: IT User Support Plan

PHẦN 05: QUẢN LÝ NĂNG LỰC HẠ TẦNG HỆ THỐNG IT

Xác định phạm vi và phân loại tài sản IT
Vòng đời tài sản IT trong tổ chức doanh nghiệp
Quy trình quản lý tài sản IT (Asset management process)
Công cụ phần mềm quản lý tài sản IT
Phân công nhiệm vụ hoạt động kiểm soát và bảo trì tài sản IT
Hoạt động quản lý cấu hình tài sản IT (Configuration process)
Cấu hình dịch vụ ứng dụng IT (Application Configuration)
Cấu hình quản lý hạ tầng IT (Infrastructure Configuration)
Quy trình quản lý sự thay đổi (Change)
Quy trình quản lý triển khai thay đổi (Deployment)
Quy trình quản lý tính sẵn sàng & Năng lực IT ( Availability & Capacity)
Các loại báo cáo tài sản IT hàng năm
Thực hành: IT Asset & Change Mgt Plan

PHẦN 06: QUẢN LÝ BẢO MẬT – RỦI RO IT

Tầm quan trọng của chính sách IT
Xây dựng chính sách và thủ tục bảo mật IT
Tổ chức đào tạo nhận thức và triển khai chính sách hiệu quả
Phân loại rủi ro IT và các chiến lược đối phó rủi ro
Quy trình đánh giá & quản lý rủi ro IT (IT assessment)
Xây dựng bảng kế hoạch quản lý rủi ro (RMP – Risk management plan)
Xây dựng bảng kế hoạch khôi phục thảm họa (DRP – Disater recovery plan)
Quy trình khôi phục rủi ro IT và quản lý khủng hoảng (Crisis management)
Thực hành: IT Security Mgt Plan

PHẦN 07: QUẢN LÝ NGÂN SÁCH IT

Phân loại chi phí IT
3 Vai trò của ngân sách IT
Vai trò và trách nhiệm của người lập ngân sách IT
Xây dựng ngân sách hoạt động IT (Opex)
Bảng kế hoạch ngân sách đầu tư IT (Capex)
Tổng chi phí sở hữu (TCO)
Tỉ lệ hoàn vốn & Thời gian thu hồi vốn đầu tư IT (ROI)
Cách xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi phí IT
Các công cụ theo dõi và giám sát ngân sách IT
Thực hành: IT Budget Mgt Plan

PHẦN 08: QUẢN LÝ MUA SẮM – NHÀ CUNG CẤP IT
Lập kế hoạch mua sắm sản phẩm công nghệ
Xây dựng các tiêu chuẩn mua sắm hạ tầng thiết bị IT
Xây dựng chính sách mua sắm đầu tư IT
Quy trình mua sắm thiết bị công nghệ
Phương pháp đánh giá chọn lựa thiết bị (Cows matrix)
Phương pháp đánh giá và chọn lựa nhà cung cấp
Quy trình mua sắm giải pháp phần mềm
Quản lý thông tin hợp đồng nhà cung cấp
Xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp IT
Thực hành: IT Procurement & Supplier Mgt Plan

PHẦN 09: QUẢN LÝ BỘ PHẬN IT – NHÓM IT

Quy trình vận hành tổ chức IT chuyên nghiệp (IT Operation process)
3 Sơ đồ quản trị tổ chức IT (IT Organization Models)
Đánh giá chất lượng năng lực tổ chức IT (IT Capacity Matrix)
Xây dựng bảng tự đánh giá kiến thức và kỹ năng IT
Xây dựng ma trận phân công nhiệm vụ cho nhân viên IT (Duties list)
Hướng dẫn công việc vận hành hệ thống (SOP)
Thiết kế lịch làm việc chủ động (Schedule checklist)
Xây dựng mục tiêu bộ phận IT hàng năm (IT Dept KPI)
Các báo cáo hoạt động của tổ chức IT (IT Dept reports)
Thực hành: IT Department Mgt Plan

PHẦN 10: PHÁT TRIỂN – TẠO ĐỘNG LỰC NHÂN VIÊN IT

Nhận biết tính cách nhân viên IT
Tìm hiểu nhu cầu nhân viên IT
Tạo động lực thúc đẩy nhân viên IT làm việc tích cực
Xây dựng môi trường làm việc IT chuyên nghiệp
Các kế hoạch phát triển nhân viên IT
Xây dựng mục tiêu nghề nghiệp cho nhân viên IT
Đánh giá năng lực nhân viên IT hàng năm
Trao quyền: Chìa khóa thành công của người quản lý
90 Ngày lãnh đạo bộ phận IT
Thực hành: IT Staff Motivation Plan

(Nội dung chương trình có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp)

Tài liệu học

Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

 Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi… Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:
i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

 Thông tin khai giảng

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: Email: info@masterskills.org – ĐT: (028) 22 194 047 – Hotline: 0903 966 729

Thời gian học: 5 ngày/ 10 buổi.

Số lượng học viên: Tối đa 35 hv/ lớp.

Học phí: 1 lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp.

Địa điểm: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.

Mẫu chứng nhận

Đội ngũ giảng viên – Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.

Hình ảnh các khóa học mới nhất

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên Đào tạo tại doanh nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0903.966.729
error: