CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

 

Học viện MasterSkills cấp chứng nhận hoàn thành khoá học cho những học viên sau khi đã trải qua khóa đào tạo đồng thời sẽ được đánh giá xếp loại (Xuất sắc, giỏi, khá) thoả mãn các điều kiện sau:
1. Tham gia học đầy đủ các nội dung của chương trình (không vắng mặt buổi nào).
2. Đánh giá dựa trên chủ động xung phong đóng góp ý kiến cũng như làm bài tập nhóm trong quá trình tham gia lớp học.
3. Đánh giá dựa trên bảng câu hỏi trắc nghiệm năng lực cuối khóa.


MẪU CHỨNG NHẬN TIẾNG VIỆT

 

MẪU CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH

 

 

 

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc