CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

 
CHO NHÂN VIÊN


 

 

 

Top 10+ Khóa Học Kỹ Năng Mềm Cho Nhân Viên
 

1. Kỹ năng điều hành hội họp: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc họp hiệu quả, từ việc chuẩn bị nghị trình đến việc điều phối thảo luận và đảm bảo mọi người đều có cơ hội tham gia.

2. Kỹ năng tạo động lực cấp dưới: Học viên sẽ học cách tạo động lực và khích lệ nhân viên, từ việc thiết lập mục tiêu đến việc công nhận và khen ngợi thành tích.

3. Kỹ năng truyền cảm hứng: Khóa học này giúp học viên phát triển khả năng truyền đạt đam mê và tầm nhìn, từ đó khích lệ nhân viên hướng tới mục tiêu chung của tổ chức.

4. Kỹ năng tư duy logic: Học viên sẽ được trang bị kỹ năng suy nghĩ một cách có hệ thống và logic, giúp họ phân tích vấn đề và đưa ra quyết định dựa trên lý lẽ chặt chẽ.

5. Kỹ năng tư duy phân tích: Khóa học này giúp học viên phát triển khả năng phân tích dữ liệu và thông tin, từ đó đưa ra những hiểu biết sâu sắc và quyết định thông minh.

6. Kỹ năng tư duy hệ thống: Học viên sẽ học cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề từ góc độ hệ thống, hiểu được mối liên kết giữa các phần của một tổng thể.

7. 6 Chiếc mũ tư duy: Khóa học này giới thiệu phương pháp sáu chiếc mũ tư duy của Edward de Bono, giúp học viên áp dụng các phong cách tư duy khác nhau để giải quyết vấn đề.

8. Kỹ năng tư duy sáng tạo: Học viên sẽ được khuyến khích phát triển ý tưởng mới và sáng tạo, từ việc tìm kiếm giải pháp độc đáo đến việc thúc đẩy đổi mới.

9. Tư duy sáng tạo & Giải Quyết Vấn Đề: Khóa học này kết hợp tư duy sáng tạo với kỹ năng giải quyết vấn đề, giúp học viên tìm ra cách tiếp cận mới mẻ và hiệu quả.

10. Kỹ năng tư duy thiết kế: Học viên sẽ học cách áp dụng tư duy thiết kế vào công việc, từ việc phát triển sản phẩm đến việc cải tiến quy trình.

11. Kỹ năng tư duy đột phá: Khóa học này giúp học viên phát triển khả năng tư duy đột phá, từ việc vượt qua các rào cản tư duy thông thường đến việc tạo ra sự thay đổi lớn.

12. Kỹ năng tư duy phản biện: Học viên sẽ được học cách đánh giá thông tin một cách chính xác và phản biện, từ đó đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng và lý lẽ.

13. Kỹ năng tư duy tích cực: Khóa học này giúp học viên phát triển thái độ tích cực và tư duy lạc quan, từ đó đối mặt với thách thức và tạo ra kết quả tốt.

14. Kỹ năng tư duy chiến lược: Học viên sẽ học cách phát triển tư duy chiến lược, từ việc lập kế hoạch đến việc triển khai và đánh giá các chiến lược kinh doanh.

15. Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khóa học này trang bị cho học viên kỹ năng tìm ra nguyên nhân và giải pháp cho các vấn đề phức tạp trong công việc.

16. Giải quyết Vấn Đề & Ra quyết định: Học viên sẽ được học cách kết hợp giải quyết vấn đề với kỹ năng ra quyết định, từ việc đánh giá tình hình đến việc chọn lựa hành động phù hợp.

17. Kỹ năng ra quyết định: Khóa học này giúp học viên phát triển khả năng đánh giá các lựa chọn và đưa ra quyết định một cách thông minh và có trách nhiệm.

18. Kỹ năng gọi điện thoại: Học viên sẽ được học cách giao tiếp qua điện thoại một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, từ việc xử lý cuộc gọi đến việc cung cấp dịch vụ khách hàng.

19. Kỹ năng giao tiếp & Ứng xử: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong môi trường công sở, từ việc tương tác với đồng nghiệp đến việc xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp.

20. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả: Học viên sẽ được học cách truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và thuyết phục, từ việc viết email đến việc thuyết trình trước đám đông.

21. Kỹ năng giao tiếp - thuyết phục: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng thuyết phục, từ việc đưa ra lập luận đến việc thuyết phục người khác hỗ trợ ý kiến của mình.

22. Giao tiếp-thuyết trình-thuyết phục: Khóa học này giúp học viên kết hợp giao tiếp, thuyết trình và thuyết phục để tạo ra các bài nói có sức thuyết phục cao, cải thiện kỹ năng trình bày và tăng cường khả năng ảnh hưởng đến người nghe.

23. Kỹ năng giao tiếp phi ngôn từ: Học viên sẽ được học cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể và các dấu hiệu phi ngôn từ để giao tiếp một cách hiệu quả, giúp họ trở nên tự tin hơn và thấu hiểu người khác sâu sắc hơn.

24. Kỹ năng làm việc nhóm: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng làm việc nhóm, từ việc tăng cường sự hợp tác đến việc quản lý xung đột trong nhóm.

25. 5 Rối Loạn Trong Nhóm Làm Việc: Học viên sẽ được học cách nhận diện và giải quyết các vấn đề phổ biến trong nhóm làm việc, giúp tăng cường hiệu suất và sự đồng lòng trong nhóm.

26. Hợp tác & Làm việc nhóm: Khóa học này tập trung vào việc xây dựng kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm, giúp học viên phát triển khả năng làm việc cùng người khác để đạt được mục tiêu chung.

27. Xây dựng tinh thần đồng đội: Học viên sẽ học cách xây dựng và duy trì tinh thần đồng đội, từ việc tạo ra môi trường làm việc tích cực đến việc khuyến khích sự hỗ trợ lẫn nhau.

28. Lắng nghe & Đặt câu hỏi: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi một cách hiệu quả, giúp họ hiểu rõ hơn về người khác và tăng cường khả năng giao tiếp.

29. Kỹ năng lắng nghe tích cực: Học viên sẽ được học cách lắng nghe một cách tích cực và đồng cảm, giúp họ thu thập thông tin chính xác và phản hồi một cách thấu đáo.

30. Kỹ năng quản lý căng thẳng: Khóa học này cung cấp các công cụ và kỹ thuật để quản lý căng thẳng một cách hiệu quả, giúp học viên giảm bớt áp lực và phát triển khả năng phục hồi trước những thách thức.

31. Cân bằng công việc cuộc sống: Khóa học này giúp nhân viên phát triển kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc, từ đó cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

32. Kỹ năng quản lý sự thay đổi: Học viên sẽ được học cách thích ứng với sự thay đổi một cách linh hoạt và hiệu quả, từ việc nhận diện cơ hội đến việc quản lý rủi ro.

33. Kỹ năng quản lý thời gian: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng lập kế hoạch và ưu tiên công việc, từ đó tối ưu hóa hiệu suất và giảm căng thẳng.

34. Kỹ năng quản lý xung đột: Học viên sẽ học cách nhận diện và giải quyết xung đột một cách sáng tạo và xây dựng, từ việc đàm phán đến việc tìm kiếm giải pháp win-win.

35. Kỹ năng đàm phán thương lượng: Khóa học này trang bị cho học viên kỹ năng đàm phán để đạt được thỏa thuận tốt nhất, từ việc chuẩn bị thông tin đến việc thực hiện thương lượng.

36. Kỹ năng thuyết phục: Học viên sẽ được học cách sử dụng lập luận và tâm lý để thuyết phục người khác, từ việc trình bày ý kiến đến việc thúc đẩy hành động.

37. Kỹ năng thuyết trình: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và hấp dẫn, từ việc sử dụng công cụ trực quan đến việc kể chuyện.

38. Kỹ năng hùng biện trước đám đông: Học viên sẽ học cách tự tin trình bày và bảo vệ quan điểm của mình trước đám đông, từ việc chuẩn bị nội dung đến việc kiểm soát cảm xúc.

39. Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp trước công chúng, từ việc xây dựng sự tự tin đến việc tương tác với khán giả.

40. Kỹ Năng Dẫn Chương Trình MC: Học viên sẽ được học cách dẫn dắt sự kiện một cách chuyên nghiệp và thú vị, từ việc điều chỉnh không khí đến việc tương tác với khách mời.

41. Kỹ năng viết báo cáo: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng viết báo cáo một cách rõ ràng và chính xác, từ việc thu thập thông tin đến việc trình bày dữ liệu.

42. Kỹ năng viết báo cáo Tiếng Anh: Học viên sẽ được học cách viết báo cáo bằng tiếng Anh một cách chuyên nghiệp, từ việc sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật đến việc tuân thủ chuẩn mực quốc tế.

43. Kỹ năng viết Email hiệu quả: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng viết email một cách rõ ràng và thuyết phục, từ việc chọn lựa từ ngữ đến việc sắp xếp nội dung.

44. Viết Email cho chuyên viên IT: Học viên sẽ được học cách viết email trong lĩnh vực IT một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, từ việc truyền đạt thông tin kỹ thuật đến việc yêu cầu hỗ trợ.

45. Kỹ năng viết báo cáo & Email: Khóa học này kết hợp kỹ năng viết báo cáo và email, giúp học viên phát triển khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả trong cả hai hình thức.

46. Kỹ năng soạn thảo văn bản: Học viên sẽ được học cách soạn thảo văn bản một cách chính xác và chuyên nghiệp, từ việc sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực đến việc tuân thủ định dạng.

47. Kỹ năng quản lý hồ sơ: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng quản lý hồ sơ và tài liệu, từ việc lưu trữ đến việc bảo mật thông tin.

48. Kỹ năng quản trị thông tin: Học viên sẽ được học cách quản lý thông tin một cách hiệu quả, từ việc thu thập đến việc phân tích và chia sẻ thông tin.

49. Kỹ năng quản lý bản thân: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng tự quản lý và tự phát triển, từ việc đặt mục tiêu cá nhân đến việc theo đuổi sự phát triển liên tục.

50. Quản lý tài chính cá nhân: Học viên sẽ được học cách quản lý tài chính cá nhân một cách thông minh, từ việc lập ngân sách đến việc đầu tư và tiết kiệm.

51. Tự nhận thức bản thân: Khóa học này giúp học viên phát triển khả năng tự nhận thức và tự phản chiếu, từ việc hiểu biết về bản thân đến việc nhận diện điểm mạnh và điểm yếu.

52. Ứng dụng tâm lý tính cách: Học viên sẽ được học cách ứng dụng kiến thức tâm lý tính cách vào công việc và cuộc sống, từ việc hiểu người khác đến việc phát triển mối quan hệ.

53. Sức mạnh thái độ tích cực: Khóa học này giúp nhân viên phát triển thái độ tích cực, từ đó tạo ra môi trường làm việc lạc quan và tăng cường khả năng đối phó với áp lực công việc.

54. Kỹ năng xây dựng lòng tin: Học viên sẽ được học cách xây dựng và duy trì lòng tin trong môi trường làm việc, từ đó thúc đẩy sự hợp tác và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

55. Kỹ năng quản trị cảm xúc: Khóa học này giúp học viên phát triển khả năng quản lý cảm xúc của bản thân, từ đó tăng cường khả năng giao tiếp và giảm thiểu xung đột.

56. Xây dựng mối quan hệ nội bộ: Học viên sẽ được học cách xây dựng và cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp, từ đó tạo ra một môi trường làm việc hỗ trợ và thân thiện.

57. Xây dựng hình ảnh cá nhân: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng xây dựng và duy trì hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, từ đó tăng cường sự tự tin và ảnh hưởng trong tổ chức.

58. Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân: Học viên sẽ được học cách xác định và thể hiện giá trị cá nhân thông qua việc xây dựng thương hiệu cá nhân, từ đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp.

59. Kỹ năng đàm phán và thuyết phục: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng đàm phán và thuyết phục trong môi trường làm việc, từ đó đạt được kết quả tốt hơn trong các cuộc thảo luận và quyết định.

60. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Học viên sẽ được học cách phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý, từ việc định hướng đội ngũ đến việc triển khai các chiến lược công việc một cách hiệu quả.

 

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

 

 

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo