CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ
DỰ ÁN
(PROJECT MANAGEMENT)

 

Quản trị dự án là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong thế giới kinh doanh hiện đại. Nó không chỉ giúp đảm bảo rằng các dự án được hoàn thành đúng hạn và trong ngân sách đã định, mà còn đảm bảo rằng các mục tiêu và mục đích của dự án phù hợp với chiến lược tổng thể của tổ chức. Quản trị dự án hiệu quả có thể dẫn đến việc cải thiện năng suất, tối ưu hóa nguồn lực và tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Top 10 Khóa Học Nâng Cao Năng Lực Quản Trị Dự Án

1.
Quản Lý Dự Án PMP: Khóa học này cung cấp kiến thức toàn diện về các nguyên tắc và thực hành quản lý dự án theo chuẩn PMP, giúp học viên phát triển kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và kết thúc dự án một cách chuyên nghiệp.

2.
Kỹ Năng Quản Lý Dự Án IT: Tập trung vào việc quản lý dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khóa học này giúp học viên hiểu rõ cách thức triển khai các dự án IT, từ việc lập kế hoạch đến việc quản lý rủi ro và nguồn lực.

3.
Viết Đề Án Công Nghệ Thông Tin: Học viên sẽ được hướng dẫn cách viết đề án công nghệ thông tin, bao gồm việc phân tích nhu cầu, đề xuất giải pháp và lập kế hoạch triển khai.

4.
Triển Khai Dự Án IT Hiệu Quả: Khóa học này cung cấp các phương pháp và công cụ để triển khai dự án IT một cách hiệu quả, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng hạn và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng.

5.
Quản Lý Rủi Ro Dự Án: Học viên sẽ học cách nhận diện, đánh giá và phát triển các chiến lược để quản lý rủi ro trong dự án, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực và tăng cơ hội thành công.

6.
Quản Lý Chất Lượng Dự Án: Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý chất lượng trong dự án, từ việc lập kế hoạch chất lượng đến việc thực hiện kiểm soát và đảm bảo chất lượng.

7.
Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Quản Lý Dự Án: Phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả, giúp quản lý dự án và các bên liên quan có thể trao đổi thông tin một cách rõ ràng và kịp thời.

8.
Quản Lý Ngân Sách Dự Án: Hướng dẫn cách lập và quản lý ngân sách dự án, giúp đảm bảo dự án được thực hiện trong khuôn khổ tài chính đã định.

9.
Lãnh Đạo và Phát Triển Đội Ngũ Dự Án: Khóa học này nhấn mạnh vào việc phát triển kỹ năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ dự án, từ việc tuyển dụng đến việc đào tạo và phát triển nhân sự.

10.
Ứng Dụng Công Nghệ Trong Quản Lý Dự Án: Giới thiệu về việc sử dụng các công cụ và phần mềm quản lý dự án hiện đại, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên dự án.

Mỗi khóa học được thiết kế để trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý dự án một cách hiệu quả, từ việc lập kế hoạch đến việc thực hiện và giám sát, đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đề ra.
 

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

 


Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc