GIỚI THIỆU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ DỰ ÁN
(PROJECT MANAGEMENT)


1. Tầm quan trọng kỹ năng Quản Lý Dự Án


Kỹ năng quản lý dự án là khả năng áp dụng các kiến thức, kỹ năng, và công cụ để lên kế hoạch, thực hiện, kiểm soát, và kết thúc một dự án một cách hiệu quả, chất lượng, và kịp thời.
Kỹ năng quản lý dự án là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công và phát triển của doanh nghiệp, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng và trung thành của khách hàng, đối tác, và nhân viên, cũng như đến doanh số, lợi nhuận, và thị phần của doanh nghiệp. Theo một nghiên cứu của PMI, các doanh nghiệp có kỹ năng quản lý dự án tốt có thể hoàn thành 89% các dự án theo kế hoạch, so với 34% của các doanh nghiệp không có kỹ năng quản lý dự án.
Kỹ năng quản lý dự án cũng giúp nhân viên nâng cao năng lực, sự tự tin, và hài lòng trong công việc, cũng như cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, đối tác, và khách hàng.

2. Các vấn đề thường gặp hiện nay của nhân viên


Một số vấn đề thường gặp hiện nay của nhân viên quản lý dự án là:
- Không có kỹ năng xác định, phân tích, và định hướng các mục tiêu, phạm vi, và tiêu chuẩn của dự án, dẫn đến không thể đảm bảo được sự rõ ràng, thống nhất, và khả thi của dự án, cũng như không thể đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan.
- Không có kỹ năng lập kế hoạch, phân bổ, và theo dõi các nguồn lực, thời gian, chi phí, và rủi ro của dự án, dẫn đến không thể quản lý được các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, và kết quả của dự án, cũng như không thể đối phó được với các thay đổi và vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
- Không có kỹ năng giao tiếp, trình bày, và báo cáo, dẫn đến không thể truyền đạt được thông tin, kết quả, hoặc khuyến nghị về dự án một cách hiệu quả, cũng như không thể thuyết phục được các bên liên quan về tầm quan trọng và lợi ích của dự án.
- Không có kỹ năng hợp tác, phối hợp, và lãnh đạo, dẫn đến không thể xây dựng được một đội ngũ thực hiện dự án hiệu quả, cũng như không thể tạo ra được một văn hóa dự án trong toàn bộ doanh nghiệp.

3. Những lợi ích của dịch vụ đào tạo tại doanh nghiệp


Dịch vụ đào tạo chuyên đề QUẢN LÝ DỰ ÁN tại doanh nghiệp sẽ mang lại những lợi ích sau đây:
- Giúp nhân viên nắm vững và cập nhật được các thông tin, kiến thức, và kỹ năng liên quan đến quản lý dự án, cũng như các xu hướng, thay đổi, và nhu cầu của thị trường và khách hàng.
- Giúp nhân viên phát triển và nâng cao được các kỹ năng mềm cần thiết cho quản lý dự án, như kỹ năng xác định, phân tích, và định hướng dự án, kỹ năng lập kế hoạch, phân bổ, và theo dõi dự án, kỹ năng giao tiếp, trình bày, và báo cáo dự án, kỹ năng hợp tác, phối hợp, và lãnh đạo dự án.
- Giúp nhân viên nâng cao được chất lượng và hiệu quả của các dự án mà doanh nghiệp thực hiện, tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng, đối tác, và nhân viên, cũng như tạo được sự khác biệt và ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
- Giúp nhân viên cải thiện được hiệu quả công việc, tăng cường sự tự tin và hạnh phúc trong công việc, cũng như cải thiện được mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, đối tác, và khách hàng.

4. Quy trình thực hiện đào tạo


Quy trình thực hiện đào tạo chuyên đề Quản Lý Dự Án trong doanh nghiệp của chúng tôi gồm có các bước sau:
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ doanh nghiệp, phân tích nhu cầu, mục tiêu, đối tượng, thời gian, ngân sách của doanh nghiệp.
Bước 2: Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, bao gồm nội dung, phương pháp, tài liệu, giảng viên, huấn luyện viên, địa điểm, thiết bị, kế hoạch thực hiện.
Bước 3: Thực hiện đào tạo theo chương trình đã thiết kế, bao gồm các hoạt động như giảng dạy, thảo luận, trò chơi, bài tập, tình huống, dự án, thử thách, kiểm tra, đánh giá.
Bước 4: Theo dõi, đánh giá và phản hồi quá trình đào tạo, bao gồm các hoạt động như ghi nhận, phản hồi, khảo sát, đo lường, cải tiến, báo cáo.
Bước 5: Kết thúc và bàn giao kết quả đào tạo, bao gồm các hoạt động như cấp chứng nhận, bàn giao tài liệu, báo cáo kết quả, đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

5. Kết quả bàn giao sau đào tạo


Sau khi hoàn thành khóa đào tạo chuyên đề Quản Lý Dự Án trong doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi sẽ bàn giao cho doanh nghiệp những kết quả sau:
- Danh sách nhân viên đã tham gia đào tạo, kèm theo chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.
- Báo cáo kết quả đào tạo, bao gồm những chỉ số đo lường được như mức độ hài lòng, mức độ tiến bộ, mức độ áp dụng của nhân viên.
- Tài liệu đào tạo, bao gồm những tài liệu, sách, khóa học, bài tập, trò chơi, tình huống, dự án, thử thách, kiểm tra, đánh giá đã sử dụng trong quá trình đào tạo.
- Đề xuất hướng phát triển tiếp theo, bao gồm những gợi ý, khuyến nghị, tài nguyên, hỗ trợ để nhân viên tiếp tục phát triển năng lực lãnh đạo sau khi kết thúc khóa đào tạo
.

 

Hãy tham thảo Các Khóa Học Quản Lý Dự Án Chuyên Nghiệp do các Giảng viên chuyên nghiệp tại Học Viện Đào Tạo Masterskills giảng dạy.

bullet

 Quản Lý Dự Án PMP

bullet

 Kỹ Năng Quản Lý Dự Án IT

bullet

 Viết Đề Án Công Nghệ TT

bullet

 Triển Khai Dự Án IT Hiệu Quả

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

 


Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Kỹ Năng Tư Duy Logic. Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Truyền Thông Nội Bộ. Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả. Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. Quản Trị Kho Hàng.
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Duy Tích Cực. Quản Lý Hiệu Suất Nhân Viên. Tinh Thần Làm Chủ & Chịu Trách Nhiệm.
Kỹ Năng Viết Báo Cáo. Quản Lý Chuyên Nghiệp. Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc