CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

(PERSONAL PERFORMANCE DEVELOPMENT)


Top 10+ Khóa Học Phát Triển Bản Thân


1. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân: Khóa học này giúp bạn phát triển khả năng tự quản lý hiệu quả, từ việc thiết lập mục tiêu đến việc theo dõi tiến trình và duy trì kỷ luật cá nhân.

2. Kỹ Năng Quản Trị Cảm Xúc: Học cách nhận diện và điều chỉnh cảm xúc của mình, giúp bạn ứng phó linh hoạt với các tình huống và tăng cường mối quan hệ xã hội.

3. Sức Mạnh Thái Độ Tích Cực: Khóa học này tập trung vào việc phát triển thái độ tích cực, giúp bạn đối mặt với thách thức và tạo ra kết quả tốt trong công việc và cuộc sống.

4. Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân: Học cách tạo dựng và duy trì hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, từ việc ăn mặc đến việc giao tiếp, giúp bạn tạo ấn tượng tốt với người khác.

5. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp: Khóa học này giúp bạn phát triển tác phong làm việc chuyên nghiệp, từ việc tuân thủ nguyên tắc đến việc cải thiện hiệu suất công việc.

6. Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân: Học cách xác định và thể hiện giá trị cá nhân thông qua việc xây dựng thương hiệu cá nhân, giúp bạn nổi bật trong môi trường cạnh tranh.

7. Kỹ Năng Làm Việc Hiệu Quả: Khóa học này giúp bạn phát triển kỹ năng làm việc hiệu quả, từ việc quản lý thời gian đến việc ưu tiên công việc và tối ưu hóa năng suất.

8. Kỹ Năng Làm Việc Nhóm: Học cách làm việc nhóm một cách hiệu quả, từ việc giao tiếp đến việc hợp tác và giải quyết xung đột trong nhóm.

9. Kỹ Năng Giao Tiếp: Phát triển kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong môi trường làm việc và cuộc sống hàng ngày, giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt và tạo ra ảnh hưởng tích cực.

10. Kỹ Năng Lắng Nghe Tích Cực: Khóa học này giúp bạn phát triển kỹ năng lắng nghe tích cực, từ việc hiểu rõ thông tin đến việc phản hồi một cách thấu đáo và chính xác.

11. Kỹ Năng Gọi Điện Thoại: Học cách thực hiện các cuộc gọi điện thoại chuyên nghiệp, từ việc chuẩn bị nội dung đến việc xử lý các tình huống không mong muốn.

12. Kỹ Năng Viết Email Hiệu Quả: Phát triển kỹ năng viết email một cách rõ ràng và thuyết phục, từ việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp đến việc cấu trúc thông điệp hiệu quả.

13. Kỹ Năng Viết Báo Cáo: Học cách soạn thảo và trình bày báo cáo một cách chuyên nghiệp, từ việc phân tích dữ liệu đến việc truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

14. Kỹ Năng Thuyết Phục: Phát triển kỹ năng thuyết phục, từ việc sử dụng lập luận và tâm lý để thuyết phục người khác, từ việc trình bày ý kiến đến việc thúc đẩy hành động.

15. Kỹ Năng Thuyết Trình: Học cách trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và hấp dẫn, từ việc sử dụng công cụ trực quan đến việc kể chuyện.

16. Nói Trước Công Chúng: Phát triển kỹ năng nói trước công chúng, từ việc tự tin trình bày và bảo vệ quan điểm của mình trước đám đông.

17. Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian: Học cách quản lý thời gian một cách hiệu quả, từ việc lập kế hoạch đến việc ưu tiên công việc và tối ưu hóa năng suất.

18. Kỹ Năng Đàm Phán: Phát triển kỹ năng đàm phán, từ việc chuẩn bị thông tin đến việc thực hiện các thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.

19. Kỹ Năng Tư Duy Logic: Học cách phát triển tư duy logic, từ việc suy nghĩ một cách có hệ thống và logic để phân tích vấn đề và đưa ra quyết định.

20 Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo: Khóa học này giúp bạn phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, từ việc tìm kiếm giải pháp độc đáo đến việc thúc đẩy đổi mới.

21. Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược: Học cách phát triển tư duy chiến lược, từ việc lập kế hoạch đến việc triển khai và đánh giá các chiến lược kinh doanh.

22. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Và Ra Quyết Định: Khóa học này trang bị cho bạn kỹ năng tìm ra nguyên nhân và giải pháp cho các vấn đề phức tạp trong công việc.

24. Kỹ năng Quản Lý Căng Thẳng: Học cách nhận diện và quản lý căng thẳng hiệu quả, giúp bạn duy trì sự cân bằng và sức khỏe tinh thần trong công việc và cuộc sống.

25. Kỹ Năng Lãnh Đạo: Học cách phát triển và áp dụng các kỹ năng lãnh đạo, từ việc tạo động lực cho đội ngũ đến việc định hình văn hóa tổ chức.

26. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện: Học cách phát triển tư duy phản biện, giúp bạn đánh giá thông tin một cách chính xác và đưa ra quyết định thông minh.

27. Kỹ Năng Quản Lý Công Việc và Dự Án: Khóa học này giúp bạn phát triển kỹ năng quản lý công việc và dự án một cách hiệu quả, từ việc lập kế hoạch đến việc theo dõi và đánh giá tiến độ công việc.

28. Kỹ Năng Xây Dựng Mục Tiêu và Kế Hoạch Cá Nhân: Học cách xác định và xây dựng mục tiêu cá nhân, từ việc phân tích nhu cầu đến việc lập kế hoạch hành động chi tiết để đạt được mục tiêu.

29. Kỹ Năng Phát Triển Sự Nghiệp: Khóa học này giúp bạn xác định hướng đi sự nghiệp và phát triển các kỹ năng cần thiết để thăng tiến trong công việc và nghề nghiệp.

30. Kỹ Năng Xây Dựng và Duy Trì Mối Quan Hệ: Học cách xây dựng và duy trì mối quan hệ cá nhân và chuyên nghiệp, từ việc giao tiếp đến việc tạo dựng mạng lưới hỗ trợ.

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

 


Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo