BỘ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO
 

Action Planning Toolkits
Bộ công cụ này hỗ trợ trong việc phát triển tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động để đạt mục tiêu của tổ chức, bộ phận, nhóm theo lịch hàng năm, hàng quý và tháng.

Active Listening Toolkits
Hỗ trợ trong việc giao tiếp bằng cách lắng nghe tập trung, đặt câu hỏi và đưa ra các phản hồi: Quan điểm, nhận định, đánh giá, giải pháp của riêng họ bằng cách sử dụng các nguyên tắc đơn giản là lắng nghe tích cực.

Business Startup Toolkits
Bộ công cụ khởi nghiệp kinh doanh tập trung vào các nội dung: Phân tích cơ hội khách hàng, hiểu nhu cầu thị trường, các mô hình khởi nghiệp kinh doanh, phân tích doanh thu, lợi nhuận, chi phí.

Business Strategy Toolkits
Bộ công cụ mang lại cho bạn cơ hội để lập các kế hoạch chiến lược một cách toàn diện. Các mẫu này có các phần phân tích SWOT, mục tiêu, tài nguyên, rủi ro và nhiều tùy chọn khác.

Candidate Interview Toolkits
Bộ công cụ dành cho người quản lý tuyển dụng có thể giúp bạn tránh những lỗi khi phỏng vấn thường gặp, cải thiện trải nghiệm phỏng vấn ứng viên và có phương pháp tuyển dụng phù hợp.

Change Management Toolkits
Quản lý thay đổi là một công cụ cho tất cả các phương pháp tiếp cận để chuẩn bị, hỗ trợ và giúp các cá nhân, nhóm và tổ chức trong việc thực hiện thay đổi tổ chức.

Communication Toolkits
Bao gồm các hướng dẫn có giá trị và thiết thực để cho phép mọi người phát triển các kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường công việc cũng như cuộc sống và xã giao ngoài xã hội.

Conflict Resolution Toolkits
Bộ công cụ này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách quản lý và giải quyết xung đột tại nơi làm việc. Nó bao gồm các khuyến nghị để quản lý xung đột nếu nó phát sinh.

Creativity & Innovation Toolkits
Bộ công cụ sáng tạo và đổi mới bao gồm các nguyên tắc và thực tiễn tốt nhất giúp bạn kết hợp thiết kế lấy con người làm trung tâm vào quy trình phát triển sản phẩm của mình.

Critical Thinking Toolkits
Tư duy phản biện là khả năng suy nghĩ một cách có tổ chức và hợp lý để hiểu mối liên hệ giữa các ý tưởng và / hoặc sự kiện. Nó giúp bạn quyết định nên tin vào điều gì.

Customer Service Toolkits
Bộ công cụ dịch vụ khách hàng là tài sản quý giá đối với công ty của bạn. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ chân khách hàng và phát triển khách hàng bằng cách tạo niềm tin với khách hàng.

Decision Making Toolkits
Bộ công cụ ra quyết định được thiết kế để giúp bạn khám phá cách cấu trúc quá trình ra quyết định trong bối cảnh nhiều vấn đề trở nên phức tạp.

Email Writing Toolkits
Bộ công cụ viết email cung cấp định dạng nội dung chuẩn mực hay nhất để giúp bạn viết email hiệu quả, chuyên nghiệp phục vụ cho tác nghiệp công việc giữa các cá nhân trong công ty và trao đổi trong kinh doanh với khách hàng, đối tác.

Emotional Intelligence Toolkits
Công cụ Trí tuệ cảm xúc sẽ hướng dẫn từng bước có thể giúp bạn: Thay đổi tâm trạng và thái độ của bản thân. Nhanh chóng quản lý căng thẳng và lo lắng. Luôn kết nối những cảm xúc cũng như suy nghĩ của bạn.

Employee Coaching Toolkits
Công cụ Huấn luyện nhân viên bao gồm các phương pháp thực hành và công cụ để giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia tư vấn và huấn luyện viên cung cấp phương pháp huấn luyện mang tính chuyển đổi, đạt hiệu quả cao.

Employee Supervisory Toolkits
Bộ công cụ này được tổ chức thành 8 hạng mục kỹ năng giám sát sau: Thuê và xây dựng nhóm làm việc; Lập kế hoạch, Ưu tiên và Giao nhiệm vụ; Huấn luyện và Đào tạo; Động viên, khuyến khích và đưa ra phản hồi tích cực.

HR Management Toolkits
Bộ công cụ Quản lý Nguồn nhân lực (HRM) được sử dụng để thiết kế các hệ thống chính thức dành cho việc quản lý con người trong một tổ chức. Trách nhiệm của một nhà quản lý nguồn nhân lực thuộc ba lĩnh vực chính: Bố trí nhân sự, lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên, và xác định / thiết kế công việc.

Job Coaching Toolkits
Huấn luyện viên việc làm là một cá nhân được thuê để giúp người khác học hỏi, thích nghi và thực hiện nhiệm vụ công việc của họ. Huấn luyện viên công việc có thể làm việc với các cá nhân riêng lẻ và / hoặc trong một nhóm nhỏ.

Leadership Toolkits
Bộ công cụ lãnh đạo là tài nguyên quản lý con người ‘đúng lúc’ dành cho các nhà lãn
h đạo - một kho lưu trữ các công cụ và tài nguyên thiết thực được thiết kế cho những người bận rộn cần hỗ trợ.

Meeting Management Toolkits
Quản lý cuộc họp là một trong những kỹ năng kinh doanh quan trọng nhất mà bạn cần có. Các cuộc họp là khoảng thời gian tồi tệ. Các nhà quản lý cấp trung sử dụng tới 35% và các nhà quản lý cấp trên sử dụng tới 50% thời gian của họ trong các cuộc họp.

Motivating Toolkits
Bộ công cụ tạo động lực sẽ giúp tăng động lực tại nơi làm việc của bạn có thể giúp cải thiện hiệu suất, nâng cao tinh thần và tăng năng suất. Trong khi các động cơ thúc đẩy khác nhau làm việc cho các loại nhân viên khác nhau.


Click: Xem Toolkits quản lý & lãnh đạo của Masterskills

Các lợi ích của bộ Toolkits:

1. Các nội dung trình bày đầy đủ và chuyên nghiệp mang tính thực tiễn cao (Đang được áp dụng cho nhiều khóa học, tư vấn huấn luyện trong môi trường toàn cầu)
2. Các file mẫu được thiết kế sẵn để sử dụng cho hoạt động tư vấn và quản lý cũng như phát triển cá nhân. Có thể tùy biến và điều chỉnh các template và form theo nhu cầu và đặc thù của công ty và đội ngũ nhân viên của bạn.
3. Giúp nâng cao kỹ năng và kiến thức về quản lý và lãnh đạo nhân sự thông qua các hướng dẫn và ví dụ minh họa trong bộ toolkit.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc