GIỚI THIỆU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BÁN HÀNG - TIẾP THỊ

(SALES - MARKETING)1. Tầm quan trọng kỹ năng bán hàng và tiếp thị
Kỹ năng bán hàng và tiếp thị là khả năng thuyết phục, tạo thiện cảm, và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cũng như nắm bắt và đáp ứng nhu cầu, mong muốn, và vấn đề của họ.
Kỹ năng bán hàng và tiếp thị là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số, lợi nhuận, và thị phần của doanh nghiệp. Theo Forbes, các doanh nghiệp có nhân viên bán hàng và tiếp thị giỏi có thể tăng doanh thu đến 50% so với các doanh nghiệp khác.
Kỹ năng bán hàng và tiếp thị cũng giúp nhân viên nâng cao năng lực, sự tự tin, và hài lòng trong công việc, cũng như cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên.

2. Các vấn đề thường gặp hiện nay của nhân viên
Một số vấn đề thường gặp hiện nay của nhân viên bán hàng và tiếp thị là:
- Không có chiến lược để tìm kiếm, nhận diện, và tiếp cận khách hàng tiềm năng, dẫn đến lãng phí thời gian, công sức, và nguồn lực cho những khách hàng không có nhu cầu hoặc không phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
- Không có kỹ năng giao tiếp mạch lạc, rõ ràng, lịch sự, và thân thiện, dẫn đến không thể tạo được ấn tượng tốt, thiết lập được sự tin tưởng, và duy trì được sự tương tác với khách hàng.
- Không có kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu, dẫn đến không thể hiểu được nhu cầu, mong muốn, cảm xúc, và vấn đề của khách hàng, cũng như không thể đưa ra được những giải pháp phù hợp và hài lòng.
- Không có kỹ năng thuyết phục và chốt sale, dẫn đến không thể kết thúc được giao dịch, hoặc để khách hàng bị dao động, hoặc bỏ qua các cơ hội bán thêm, bán lại.
- Không có kỹ năng chăm sóc khách hàng, dẫn đến không thể duy trì được mối quan hệ, tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng, cũng như khai thác được tiềm năng giới thiệu và tái mua hàng của họ.
- Không có kỹ năng quản lý thời gian, dẫn đến không thể xử lý được nhiều yêu cầu của khách hàng một cách kịp thời, đồng thời, và chất lượng, cũng như không thể sắp xếp được thứ tự ưu tiên và phân bổ được thời gian hợp lý cho các công việc.

3. Những lợi ích của dịch vụ đào tạo tại doanh nghiệp
Dịch vụ đào tạo chuyên đề KỸ NĂNG BÁN HÀNG - TIẾP THỊ tại doanh nghiệp sẽ mang lại những lợi ích sau đây:
- Giúp nhân viên nắm vững và cập nhật được các thông tin, kiến thức, và kỹ năng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, chính sách của doanh nghiệp, cũng như các xu hướng, thay đổi, và nhu cầu của thị trường và khách hàng.
- Giúp nhân viên phát triển và nâng cao được các kỹ năng mềm cần thiết cho bán hàng và tiếp thị, như kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục, chốt sale, chăm sóc khách hàng, quản lý thời gian, và phục hồi.
- Giúp nhân viên nâng cao được chất lượng bán hàng và tiếp thị, tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng, cũng như tạo được sự khác biệt và ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
- Giúp nhân viên cải thiện được hiệu quả công việc, tăng cường sự tự tin và hạnh phúc trong công việc, cũng như cải thiện được mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên.

4. Quy trình thực hiện đào tạo
Quy trình thực hiện đào tạo chuyên đề KỸ NĂNG BÁN HÀNG - TIẾP THỊ trong doanh nghiệp của chúng tôi gồm có các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ doanh nghiệp, phân tích nhu cầu, mục tiêu, đối tượng, thời gian, ngân sách của doanh nghiệp.
Bước 2: Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, bao gồm nội dung, phương pháp, tài liệu, giảng viên, huấn luyện viên, địa điểm, thiết bị, kế hoạch thực hiện.
Bước 3: Thực hiện đào tạo theo chương trình đã thiết kế, bao gồm các hoạt động như giảng dạy, thảo luận, trò chơi, bài tập, tình huống, dự án, thử thách, kiểm tra, đánh giá.
Bước 4: Theo dõi, đánh giá và phản hồi quá trình đào tạo, bao gồm các hoạt động như ghi nhận, phản hồi, khảo sát, đo lường, cải tiến, báo cáo.
Bước 5: Kết thúc và bàn giao kết quả đào tạo, bao gồm các hoạt động như cấp chứng nhận, bàn giao tài liệu, báo cáo kết quả, đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

5. Kết quả bàn giao sau đào tạo
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo chuyên đề KỸ NĂNG BÁN HÀNG - TIẾP THỊ trong doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi sẽ bàn giao cho doanh nghiệp những kết quả sau:

- Danh sách nhân viên đã tham gia đào tạo, kèm theo chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.
- Báo cáo kết quả đào tạo, bao gồm những chỉ số đo lường được như mức độ hài lòng, mức độ tiến bộ, mức độ áp dụng của nhân viên.
- Tài liệu đào tạo, bao gồm những tài liệu, sách, khóa học, bài tập, trò chơi, tình huống, dự án, thử thách, kiểm tra, đánh giá đã sử dụng trong quá trình đào tạo.
- Đề xuất hướng phát triển tiếp theo, bao gồm những gợi ý, khuyến nghị, tài nguyên, hỗ trợ để nhân viên tiếp tục phát triển năng lực lãnh đạo sau khi kết thúc khóa đào tạo.


Hãy tham thảo Các Khóa Học Phát Triển Toàn Diện Dành Cho Bộ Phận Kinh Doanh và Marketing do các Giảng viên chuyên nghiệp tại Học Viện Đào Tạo Masterskills giảng dạy.

 

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.


Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                             

 

Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

 

 


  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc