TƯ VẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
DOANH NGHIỆP
(ENTERPRISE STRATEGY)

 

Bộ phận Tư vấn chiến lược của tổ chức Masterskills hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và các nhà đầu tư xây dựng và thẩm định chiến lược trong các tình huống liên quan và không liên quan đến mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Cơ sở của công việc chúng tôi là phân tích chính xác và mang tính định lượng môi trường kinh doanh, bối cảnh cạnh tranh và năng lực nội tại của doanh nghiệp.

Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống chiến lược kinh doanh dài hạn cho doanh nghiệp từ 5-10 năm
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết hàng năm với hệ thống biểu mẫu và trình bày chuyên nghiệp, ấn tượng.


Tư vấn chiến lược

- Đánh giá tình hình Kinh tế, Xã hội, Thị trường trong nước và quốc tế;
- Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của Doanh nghiệp;
- Phân tích, đánh giá cạnh tranh ngành;
- Hình thành chiến lược Doanh nghiệp;
- Phân tích, đánh giá lựa chọn chiến lược;
- Lên kế hoạch tổ chức, điều phối nguồn nhân lực thực hiện;
- Hình thành chiến lược Marketing, chiến lược sản xuất, chiến lược bán hàng.

Tư vấn thiết kế tổ chức, tái cấu trúc dòng chảy kinh doanh

- Đánh giá cấu trúc tổ chức hiện có của Doanh nghiệp;
- Thiết lập ma trận chức năng;
- Phân tích dòng chảy, kinh doanh – hoạt động của Doanh nghiệp và bộ phận;
- Tái cấu trúc tổ chức phù hợp với chiến lược kinh doanh mới.

Tư vấn xây dựng Hệ thống quy trình hoạt động và quy trình tác nghiệp bao gồm: thủ tục quản lý, Mô tả công việc (biểu mẫu, hồ sơ…)

- Hoàn thiện quy trình hoạt động;
- Tái cấu trúc quy trình tác nghiệp;
- Hình thành thủ tục, biểu mẫu đi kèm quy trình;
- Hình thành hệ thống lưu giữ hồ sơ;
- Cơ cấu lại vị trí làm việc;
- Xây dựng mô tả công việc.

Tư vấn xây dựng Hệ thống chỉ tiêu KPI, đánh giá trả lương, thưởng, tạo động lực cho nhân viên.

- Xây dựng hệ thống phân bổ mục tiêu;
- Thiết lập bản đồ chiến lược;
- Rà soát hệ thống đánh giá nhân viên hiện tại;
- Xây dựng hệ thống KPI để đánh giá công việc nhân viên;
- Xây dựng hệ thống trả lương nhân viên.


Tư vấn xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ - Phát triển sức mạnh mềm của Doanh nghiệp.

- Đánh giá hệ thống đào tạo nội bộ hiện tại;
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn nhân viên về: Kiến thức – Kỹ năng – Hành vi (Từ điển năng lực nhân viên);
- Phương pháp xây dựng hệ thống giáo trình;
- Phương pháp đào tạo giảng viên nội bộ;
- Thiết kế hệ thống thông tin tích lũy kinh nghiệm.

Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho Doanh nghiệp

- Đào tạo năng lực quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung;
- Cập nhật công nghệ quản lý mới.


Kết quả sau tư vấn

- Chúng tôi sẽ mang đến những giải pháp vượt trội, phù hợp với thực tế kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
- Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của bạn và nghĩ về những gì có thể xảy ra với công việc kinh doanh. Cùng với đó, chúng tôi đã nỗ lực nghiên cứu và tìm ra các giải pháp hữu ích với từng vấn đề đó.
- Chiến lược và kế hoạch được trình bày khoa học, chuyên nghiệp có sức thuyết phục cao.
- Chúng tôi cam kết gắn việc tư vấn chiến lược với kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp và sẵn sàng cộng tác với doanh nghiệp thực thi kế hoạch đặt ra trên cơ sở chia sẻ giá trị bền vững.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 

 

 

Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc