Phương pháp đào tẠo

 

Quá trình dạy và học tại viện MasterSkills luôn luôn là quá trình trao đổi kiến thức, rèn luyện các kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và trao đổi thông tin đa chiều, phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Khóa học chú trọng kỹ năng thực hành và bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu nhằm ứng dụng vào công việc đang làm, khuyến khích học viên mang đến lớp những tình huống thực tế gặp phải tại doanh nghiệp để làm bài học nghiên cứu và sử dụng như các ví dụ minh họa sống động. Học viên là trung tâm – Lý thuyết, Kỹ năng là nền tảng – Thảo luận là phương cách tìm ra giải pháp cho các tình huống. Các tình huống do học viên mang tới được đặt biệt quan tâm.

Nguyên tắc học tập tốt nhất là thông qua trãi nghiệm. Với vai trò là người dẫn đắt và hỗ trợ; giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động học tập như: Thảo luận mở (Open discussion); Nghiên cứu tình huống (Case study); Bài tập tự đánh giá (Seft – assessment); Diễn vai (Role play); Thủ thuật động não (Brain Storming); Thuyết giảng ngắn (Mini – lecture); Trò chơi học tập (Game), và các hoạt động để tạo ra một bầu không khí học tập tương tác.…..Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng tại doanh nghiệp của mình sau khóa học.

 8 Loại phương pháp học tập mà giảng viên chúng tôi tại Masterskills sử dụng:

1. Phương pháp học dựa trên hoạt động (Activity-based learning): Khuyến khích học viên tham gia vào các hoạt động thực tế liên quan đến công việc của họ, như trò chơi, mô phỏng, thảo luận và thực hành.


2. Phương pháp học dựa trên tình huống thực tế (Case study-based learning): Cho học viên xem xét các trường hợp thực tế hoặc giả định về các tình huống công việc và đưa ra các giải pháp.


3. Phương pháp học dựa trên dự án (Project-based learning): Cho học viên làm việc theo nhóm để hoàn thành một dự án có ý nghĩa thực tiễn và liên quan đến công việc của họ.


4. Phương pháp học dựa trên câu hỏi (Question-based learning): Khuyến khích học viên đặt ra các câu hỏi về một chủ đề hoặc vấn đề và tự tìm kiếm câu trả lời.


5. Phương pháp học dựa trên bài giảng (Lecture-based learning): Giảng viên truyền đạt các kiến thức và thông tin cho học viên thông qua các bài giảng có sự sắp xếp logic và rõ ràng.


6. Học dựa trên tự đánh giá (Self-assessment learning): Cho học viên tự kiểm tra và đánh giá năng lực của mình thông qua các bài kiểm tra, bài tập hoặc bài thi.


7. Học dựa trên phản hồi (Feedback-based learning): Cho học viên nhận được các ý kiến ​​và góp ý từ người khác về công việc hoặc kỹ năng của mình.


8. Học dựa trên video (Video-based learning): Sử dụng các video để minh họa cho các khái niệm và kỹ năng cụ thể.

Ngoài ra, khóa học học tập tham quan môi trường thực tế tại nước ngoài được chúng tôi thiết kế đặc biệt luôn mang lại hiệu quả cao cho học viên tham gia các khóa học quản lý.

 

Soft Skills Training methodology activities

 

HÌNH ẢNH CỦA LỚP HỌC

 

1. Bài tập cá nhân 2. Bài tập nhóm
3. BrainStorming 4. Đúc kết bài học
5. Game Trãi Nghiệm 6. Hoạt Động Đóng Vai
7. Game Ngoài Trời 8. Game Trong Lớp
9. Hoạt Động Lớp Học 10. Thảo Luận nhóm
11. Thực Hành Cùng Giảng Viên 12. Thuyết Trình nhóm

 

 

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MASTERSKILLS

 

 

Bước 1. Doanh nghiệp gửi [phiếu yêu cầu đào tạo] tại doanh nghiệp về địa chỉ email: Info@masterskills.org

Bước 2. Bộ phận hỗ trợ đào tạo sẽ tiến hành liên lạc với doanh nghiệp để xác nhận thông tin về: Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, nội dung cần đào tạo, số lượng học viên, thời điểm, địa điểm dự kiến.

Bước 3. Giảng viên/ chuyên gia liên lạc khảo sát nhu cầu doanh nghiệp thực tế một cách chi tiết: Đối tượng học viên, nhu cầu nội dung các module chuyên đề, các loại học liệu, phương pháp sử dụng giảng dạy, mục tiêu cần đạt được cuối mỗi module chuyên đề, và mục tiêu tổng thể cuối khoá, thời lượng cần thiết.

Bước 4. Bộ phận hỗ trợ đào tạo gửi thông tin tóm lược về: Nội dung khóa học chung, mục tiêu đào tạo, quy trình đào tạo, giảng viên đào tạo, báo giá khóa học và thông tin hợp đồng đào tạo cho doanh nghiệp.

Bước 5. Kí kết hợp đồng đào tạo .

Bước 6. Giảng viên chuẩn bị học liệu theo yêu cầu cho khoá đào tạo. Và trình bày nội dung, kế hoạch đào tạo cho doanh nghiệp.

Bước 7. Triển khai kế hoạch đào tạo và báo cáo kết quả sau đào tạo. Kết thúc khóa học
 

 

THEO DÕI (FOLLOW-UP) SAU ĐÀO TẠO
 

Mục đích của việc follow-up là để giảm thiểu sự “quên lãng” kiến thức sau đào tạo và tăng cường khả năng nhớ kiến thức trong dài hạn thông qua việc nhắc lại ngắt quãng. Điều này giúp người học có thể áp dụng kiến thức một cách hiệu quả vào công việc của mình.

Quá trình này thường bao gồm việc tổ chức các buổi seminar, gửi báo cáo khóa học, và nhắc lại kiến thức đã học để củng cố và duy trì kiến thức lâu dài.

Cụ thể, hoạt động follow-up có thể bao gồm:

1. Tổng kết kiến thức vào cuối giờ học.
2. Nhắc lại kiến thức buổi học trước ở đầu buổi học tiếp theo.
3. Gửi báo cáo khóa học đến học viên sau khi kết thúc khóa học 24 giờ.
4. Tổ chức seminar follow-up sau 2-3 tuần hoặc 1-2 tháng kể từ khi khóa học kết thúc.


 

1. Tổng kết kiến thức vào cuối giờ học:
Mục tiêu: Củng cố kiến thức và kỹ năng đã học trong ngày.
Hoạt động:
- Tổ chức một phiên hỏi đáp nhanh để kiểm tra sự hiểu biết của học viên.
- Yêu cầu học viên liệt kê ba điểm quan trọng nhất mà họ đã học được.
- Thảo luận về các ứng dụng thực tế của kiến thức đã học.

2. Nhắc lại kiến thức buổi học trước ở đầu buổi học tiếp theo:
Mục tiêu: Tạo điều kiện cho việc học tập liên tục và nhớ lâu dài.
Hoạt động:
- Bắt đầu mỗi buổi học mới bằng cách xem lại nhanh nội dung của buổi học trước.
- Tổ chức các trò chơi giáo dục hoặc các bài tập nhóm để làm mới kiến thức.

3. Gửi báo cáo khóa học đến học viên sau khi kết thúc khóa học 24 giờ:
Mục tiêu: Cung cấp tài liệu tham khảo và hỗ trợ tự học sau khóa học.
Hoạt động:
- Chuẩn bị báo cáo tổng kết khóa học bao gồm tóm tắt nội dung, tài liệu tham khảo và các bài tập tự luyện.
- Gửi email báo cáo đến tất cả học viên, kèm theo liên kết đến các nguồn tài nguyên học tập trực tuyến.

4. Tổ chức seminar follow-up sau 2-3 tuần hoặc 1-2 tháng kể từ khi khóa học kết thúc:
Mục tiêu: Đánh giá sự tiến bộ và khuyến khích áp dụng kiến thức vào thực tế.
Hoạt động:
- Lên kế hoạch cho một buổi seminar trực tuyến hoặc trực tiếp để thảo luận về kinh nghiệm áp dụng kiến thức.
- Mời học viên chia sẻ câu chuyện thành công hoặc thách thức họ gặp phải khi áp dụng kiến thức vào công việc.

 


TƯ VẤN SAU ĐÀO TẠO


Nếu sau quá trình follow-up, khách hàng doanh nghiệp mong muốn giảng viên tiếp tục hỗ trợ thêm cho học viên, hoạt động này có thể được gọi là “Tư Vấn Sau Đào Tạo”. Đây là một phần của quá trình phát triển liên tục, nơi giảng viên cung cấp hướng dẫn thêm, giải đáp thắc mắc, và hỗ trợ học viên áp dụng kiến thức vào thực tế công việc.

Hoạt động này không chỉ giúp học viên củng cố kiến thức đã học mà còn đảm bảo rằng họ có thể vận dụng hiệu quả những kỹ năng đó trong môi trường làm việc thực tế.

Thời lượng và các hoạt động cụ thể trong “Tư Vấn Sau Đào Tạo” có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và học viên. Dưới đây là một số thông tin chung:

1. Thời lượng:
Thời gian tư vấn sau đào tạo không có cố định và có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy thuộc vào mục tiêu và kết quả mong muốn.

2. Các hoạt động cụ thể:
Tư vấn có thể bao gồm việc giải đáp thắc mắc, cung cấp hướng dẫn thêm, và hỗ trợ học viên áp dụng kiến thức vào công việc. Các hoạt động khác có thể bao gồm việc đánh giá hiệu quả đào tạo, các bài tập thực tế phát triển kỹ năng cần thiết cho công việc.

3. Phí tư vấn:
Về phí tư vấn, có thể được thỏa thuận dựa trên hợp đồng công việc và phụ thuộc vào từng giảng viên. Mức chi thù lao cho giảng viên có thể tối đa lên đến 2.000.000 đồng/học viên/buổi.
Để biết thông tin chi tiết và phù hợp với tình hình cụ thể của doanh nghiệp, nên thảo luận trực tiếp với giảng viên hoặc trung tâm Masterskills để xác định các điều khoản cụ thể.

 

 

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc