TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC KINH DOANH ĐÀO TẠO

 

 

Chính sách dành cho đối tác Kinh Doanh.

Dưới đây là một số thông tin về chính sách dành cho đối tác kinh doanh trong lĩnh vực ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN cùng với học viện Masterskills:

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VÀ BỀN VỮNG CÙNG ĐỐI TÁC

- Sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cùng Đối tác, chia sẻ cơ hội, chia sẻ lợi ích kinh doanh và đồng hành lâu dài, bền vững cùng Đối tác.
- Quan tâm, hỗ trợ Đối tác cũng như có những hỗ trợ hợp tác nhằm nâng cao tính mật thiết giữa Đối tác và công ty.
- Bảo vệ khách hàng cho Đối tác.
- Cùng đối tác mở rộng thị trường và mở rộng kênh phân phối của Đối tác.
- Mang tới khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN – ĐỐI TÁC

- Có nền tảng tài chính ổn định hoặc chứng minh được năng lực tài chính phù hợp
- Có kiến thức, kinh nghiệm nền tảng căn bản trong lĩnh vực hợp tác
- Có đủ nguồn nhân lực phù hợp với mô hình kinh doanh
- Phải tự chủ được trong việc kinh doanh.
- Đảm bảo chăm sóc tốt được khách hàng.
- Không làm mất uy tín của thương hiệu chung.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC KINH DOANH

Hình thức hợp tác:
1. Giới thiệu khách hàng doanh nghiệp
2. Đối tác tự triển khai cho khách hàng
3. Khách của chúng tôi ủy thác cho đối tác

HÌNH THỨC THANH TOÁN – HỢP ĐỒNG

Hợp đồng:
1. Đối tác có thể ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng và ký thêm 1 hợp đồng với công ty chúng tôi.
2. Đối tác có thể ủy quyền cho chúng tôi ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng.
3. Hình thức thanh toán: Thanh toán 100% tiền hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi hoàn thành hợp đồng

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

- Được hỗ trợ những vấn đề liên quan đến công việc với tinh thần chung, các bên cùng có lợi.
- Quý đối tác được thông báo các thông tin về giá cả, thông tin về sản phẩm, chính sách, các chương trình khuyến mãi.
- Được chúng tôi hỗ trợ tư vấn, đàm phán khi có nhu cầu.

 

 

Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc