TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO

 

 

Masterskills, trung tâm hàng đầu về đào tạo kỹ năng quản lý và lãnh đạo, chúng tôi luôn mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh độc đáo qua hình thức Franchise thương hiệu. Chúng tôi mời gọi các doanh nghiệp tiên phong, những người có chung tầm nhìn và cam kết với sự xuất sắc, để mở rộng sứ mệnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên khắp quốc gia.


Hãy cùng chúng tôi viết nên chương mới trong lịch sử phát triển doanh nghiệp, nơi kiến thức và kỹ năng được chia sẻ để tạo nên sự thịnh vượng chung. Đối tác của Masterskills sẽ được hưởng lợi từ uy tín và chất lượng đã được kiểm chứng, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu.

Hãy gia nhập mạng lưới của chúng tôi để cùng nhau tạo dựng tương lai tươi sáng.

 

Chính sách dành cho đối tác Kinh Doanh.

Dưới đây là một số thông tin về chính sách dành cho đối tác kinh doanh trong lĩnh vực ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN cùng với học viện Masterskills:

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VÀ BỀN VỮNG CÙNG ĐỐI TÁC

- Sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cùng Đối tác, chia sẻ cơ hội, chia sẻ lợi ích kinh doanh và đồng hành lâu dài, bền vững cùng Đối tác.
- Quan tâm, hỗ trợ Đối tác cũng như có những hỗ trợ hợp tác nhằm nâng cao tính mật thiết giữa Đối tác và công ty.
- Bảo vệ khách hàng cho Đối tác.
- Cùng đối tác mở rộng thị trường và mở rộng kênh phân phối của Đối tác.
- Mang tới khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

- Có nền tảng tài chính ổn định hoặc chứng minh được năng lực tài chính phù hợp
- Có kiến thức, kinh nghiệm nền tảng căn bản trong lĩnh vực hợp tác
- Có đủ nguồn nhân lực phù hợp với mô hình kinh doanh
- Phải tự chủ được trong việc kinh doanh.
- Đảm bảo chăm sóc tốt được khách hàng.
- Không làm mất uy tín của thương hiệu chung.

CHÍNH SÁCH VỚI ĐỐI TÁC KINH DOANH

1. Chính sách Đầu tư và Tài chính:
- Phí thương hiệu ban đầu: Đối tác cần thanh toán một khoản phí nhất định để bắt đầu quyền sử dụng thương hiệu và hệ thống của Masterskills.
- Doanh thu hàng tháng: Đối tác sẽ chia sẻ một tỷ lệ phần trăm cố định của doanh thu hàng tháng với Masterskills.
- Hỗ trợ tài chính: Masterskills có thể cung cấp các giải pháp tài chính hoặc hỗ trợ vay vốn cho đối tác nếu cần.

2. Chính sách Đào tạo và Hỗ trợ:
- Đào tạo ban đầu: Masterskills sẽ cung cấp các khóa đào tạo ban đầu cho đối tác và nhân viên của họ về quản lý, vận hành và tiếp thị.
- Hỗ trợ liên tục: Đối tác sẽ nhận được sự hỗ trợ liên tục về kỹ thuật, quản lý và marketing từ Masterskills.

3. Chính sách Marketing và Thương hiệu:
- Tiếp thị chung: Masterskills sẽ thực hiện các chiến dịch tiếp thị chung để nâng cao nhận thức về thương hiệu và thu hút khách hàng.
- Tiêu chuẩn thương hiệu: Đối tác phải tuân thủ các tiêu chuẩn thương hiệu và hình ảnh do Masterskills đặt ra.

4. Chính sách Vận hành:
- Tuân thủ quy trình: Đối tác cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành và dịch vụ khách hàng theo quy định của Masterskills.
- Báo cáo và đánh giá: Đối tác sẽ thực hiện báo cáo định kỳ và được đánh giá dựa trên các chỉ số hiệu suất kinh doanh.

5. Chính sách Pháp lý và Tuân thủ:
- Hợp đồng thương hiệu: Đối tác sẽ ký kết một hợp đồng thương hiệu chi tiết, mô tả rõ ràng các quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên.
- Tuân thủ pháp luật: Đối tác cần tuân thủ tất cả các quy định pháp luật địa phương và quốc gia liên quan đến hoạt động kinh doanh.

 

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo