TƯ VẤN hỆ thỐng LƯƠNG 3P
(3P SALARY SYSTEM)

1. Giới thiệu dịch vụ

Bạn có muốn doanh nghiệp của bạn trả lương cho nhân viên một cách công bằng, hợp lý, và khuyến khích?
Bạn có đang gặp khó khăn trong việc xây dựng và quản lý hệ thống lương cho nhân viên?
Bạn có cần một người đồng hành chuyên nghiệp, nhiệt tình, và có kinh nghiệm để giúp bạn xây dựng hệ thống lương 3P cho doanh nghiệp?

Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống lương 3P uy tín, chất lượng, và hiệu quả. Chúng tôi có đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường, và nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ cùng bạn xây dựng hệ thống lương 3P phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp

Trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể xây dựng và quản lý hệ thống lương cho nhân viên một cách khoa học, hệ thống, và hiệu quả. Một số vấn đề thường gặp của doanh nghiệp là:

- Không có hệ thống lương rõ ràng, cụ thể, và đo lường được.
- Không có hệ thống lương phù hợp với chiến lược, mục tiêu, và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không có hệ thống lương cân bằng và liên kết giữa các cấp, bộ phận, và cá nhân trong doanh nghiệp.
- Không có hệ thống lương theo dõi, kiểm soát, và cải tiến một cách kịp thời, chính xác, và minh bạch.

Những vấn đề trên có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho doanh nghiệp, như:

- Lãng phí thời gian, tiền bạc, và nguồn lực.
- Mất đi lợi thế cạnh tranh, thị phần, và doanh thu.
- Mất đi niềm tin, uy tín, và sự hài lòng của nhân viên và khách hàng.
- Mất đi sự phát triển, đột phá, và bền vững của doanh nghiệp.

3. Mô tả dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn hệ thống lương 3P của chúng tôi là một quá trình hợp tác giữa chúng tôi và bạn để giúp bạn xây dựng hệ thống lương cho nhân viên hiệu quả, phù hợp, và bền vững. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ sau:

- Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho doanh nghiệp, bao gồm:

Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược, và các khía cạnh cân bằng của doanh nghiệp; xác định vị trí công việc, mô tả công việc, và yêu cầu công việc cho từng vị trí nhân viên; xác định năng lực cá nhân, tiêu chuẩn năng lực, và đánh giá năng lực cho từng vị trí nhân viên; xác định kết quả công việc, tiêu chuẩn kết quả, và đánh giá kết quả cho từng vị trí nhân viên; xây dựng hệ thống lương cơ bản, lương thưởng, và lương phụ cấp cho từng vị trí nhân viên.
- Tư vấn hỗ trợ và đào tạo cho doanh nghiệp, bao gồm:

Cung cấp các tài liệu, công cụ, và phương pháp hỗ trợ cho việc xây dựng và quản lý hệ thống lương 3P; cung cấp các buổi huấn luyện, đào tạo, và tư vấn cho các nhân sự liên quan đến hệ thống lương 3P; cung cấp các dịch vụ tư vấn liên tục, theo dõi, và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống lương 3P.

4. Những lợi ích của dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn hệ thống lương 3P của chúng tôi, bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

- Có một hệ thống lương rõ ràng, khoa học, và phù hợp với thực tế, giúp bạn định hướng và hướng dẫn cho doanh nghiệp của bạn.
- Có một hệ thống lương hiệu quả, giúp bạn trả lương cho nhân viên theo năng lực và kết quả công việc của họ, từ đó tạo ra sự công bằng và khuyến khích cho nhân viên.
- Có một hệ thống lương cân bằng và liên kết giữa các cấp, bộ phận, và cá nhân trong doanh nghiệp, giúp bạn tạo ra sự thống nhất, phối hợp, và hỗ trợ lẫn nhau trong doanh nghiệp.
- Có một hệ thống lương theo dõi, kiểm soát, và cải tiến một cách kịp thời, chính xác, và minh bạch, giúp bạn nắm bắt được tình hình lương của doanh nghiệp, phát hiện và xử lý các vấn đề, và tìm kiếm các cơ hội cải thiện.

5. Quy trình thực hiện tư vấn

Quy trình thực hiện tư vấn hệ thống lương 3P của chúng tôi gồm có 6 bước chính, như sau:

- Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và thông tin của doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, phỏng vấn, và thu thập các thông tin cần thiết về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược, và tình hình lương của doanh nghiệp của bạn.

- Bước 2: Phân tích và đánh giá tình hình lương của doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp phân tích và đánh giá chuyên nghiệp, khoa học, và khách quan để đánh giá tình hình lương của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: phân tích thị trường lương, phân tích cấu trúc lương, phân tích mức lương, phân tích hài lòng lương, và các chỉ số lương khác.

- Bước 3: Xây dựng hệ thống lương 3P cho doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ cùng bạn xây dựng hệ thống lương 3P cho doanh nghiệp, bao gồm: xác định vị trí công việc, mô tả công việc, và yêu cầu công việc cho từng vị trí nhân viên; xác định năng lực cá nhân, tiêu chuẩn năng lực, và đánh giá năng lực cho từng vị trí nhân viên; xác định kết quả công việc, tiêu chuẩn kết quả, và đánh giá kết quả cho từng vị trí nhân viên; xây dựng hệ thống lương cơ bản, lương thưởng, và lương phụ cấp cho từng vị trí nhân viên.

- Bước 4: Hỗ trợ và đào tạo cho doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu, công cụ, và phương pháp hỗ trợ cho việc xây dựng và quản lý hệ thống lương 3P; cung cấp các buổi huấn luyện, đào tạo, và tư vấn cho các nhân sự liên quan đến hệ thống lương 3P; cung cấp các dịch vụ tư vấn liên tục, theo dõi, và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống lương 3P.

- Bước 5: Đánh giá và cải tiến hệ thống lương 3P.
Chúng tôi sẽ cùng bạn đánh giá và cải tiến hệ thống lương 3P, bao gồm: đo lường và đánh giá kết quả, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp cải tiến, và điều chỉnh hệ thống lương 3P theo những thay đổi của môi trường kinh doanh.

- Bước 6: Bàn giao và kết thúc dịch vụ.
Chúng tôi sẽ bàn giao cho doanh nghiệp các kết quả và tài liệu liên quan đến hệ thống lương 3P; đánh giá và nhận xét về quá trình thực hiện dịch vụ; và kết thúc dịch vụ tư vấn hệ thống lương 3P.

6. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn hệ thống lương 3P của chúng tôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: quy mô, lĩnh vực, mục tiêu, và nhu cầu của doanh nghiệp của bạn, độ phức tạp và khả năng thực hiện của hệ thống lương 3P, và sự hợp tác và hỗ trợ của các bên liên quan trong việc xây dựng hệ thống lương 3P.
Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn hệ thống lương 3P một cách nhanh chóng, chính xác, và hiệu quả, trong khoảng thời gian từ **1 tháng đến 3 tháng**.

7. Kết quả bàn giao

Kết quả bàn giao của dịch vụ tư vấn hệ thống lương 3P của chúng tôi bao gồm:

- Một báo cáo chi tiết về hệ thống lương 3P của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: vị trí công việc, mô tả công việc, yêu cầu công việc, năng lực cá nhân, tiêu chuẩn năng lực, kết quả công việc, tiêu chuẩn kết quả, lương cơ bản, lương thưởng, và lương phụ cấp cho từng vị trí nhân viên.
- Một bộ tài liệu và slide hỗ trợ, đào tạo, và tư vấn cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm: các tài liệu, công cụ, và phương pháp hỗ trợ cho việc xây dựng và quản lý hệ thống lương 3P, các buổi huấn luyện, đào tạo, và tư vấn cho các nhân sự liên quan đến hệ thống lương 3P, và các dịch vụ tư vấn liên tục, theo dõi, và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống lương 3P..

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

Gửi yêu cầu tư vấn và nhận báo giá tư vấn

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo