TƯ VẤN CẢi tiẾn năng suẤt
(KAIZEN ACTION)

 

KAIZEN là triết lý xuất phát từ Nhật Bản, là quá trình cải tiến liên tục, phát huy tối đa sức sáng tạo của con người. Qua đó, mọi thành viên trong tổ chức từ lãnh đạo đến nhân viên được khuyến khích đưa ra các đề xuất cải tiến xuất phát từ những công việc thường ngày.

Rất nhiều doanh nghiệp sản xuất đều gặp phải những tình trạng sau đây:

- Giá thành sản phẩm cao hơn mức trung bình
- Tỷ lệ sai hỏng chưa được cải thiện qua thời gian
- Máy móc, thiết bị chưa được sử dụng đúng cách và tối đa công suất

Nếu đúng như vậy, doanh nghiệp của bạn có thể đang gặp phải những rủi ro và hệ lụy tiềm ẩn dưới đây:

- Khả năng cạnh tranh thấp
- Khó phát triển khách hàng trung thành
- Không đáp ứng được các thị trường khó tính
- Khó mở rộng sản xuất, thị trường

Nắm bắt được thực trạng của rất nhiều doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam hiện nay, bằng kinh nghiệm quản lý nhà máy và làm việc thực tế của các chuyên gia của chúng tôi xây dựng chương trình tư vấn kéo dài 3 tháng nhằm đem đến cho doanh nghiệp Việt những tinh hoa nhất của các nền kinh tế sản xuất hàng đầu, cụ thể là Nhật Bản.

Nội dung triển khai tư vấn

1. Khảo sát

- Hiện trường làm việc
- Quy trình sản xuất
- Quy trình sử dụng máy móc, thiết bị
- Xác định các lãng phí của xưởng sản xuất
- Báo cáo khảo sát

2. Xây dựng & Cải tiến

- Đào tạo nguyên tắc và các bước thực hiện KAIZEN
- Xây dựng sơ đồ chuỗi giá trị
- Xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn công việc
- Xây dựng văn hóa Kaizen
- Cải tiến hiện trường làm việc
- Báo cáo cải tiến liên tục

3. Đánh giá

- Đo lường hiệu quả sản xuất trước và sau
- Cải tiến những hạn chế còn tồn tại
- Xây dựng và đào tạo Tổ đánh giá Kaizen
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá
- Khuyến nghị Kaizen sau tư vấn

Các yếu tố quyết định sự thành công của hoạt động KAIZEN:

- Cam kết của lãnh đạo cao nhất
- Vai trò của cán bộ quản lý và lãnh đạo nhóm
- Nỗ lực tham gia của mọi người

Các chương trình KAIZEN cơ bản:

- 5S: Là viết tắt của 5 từ Nhật Bản là Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu và Shitsuke. Chương trình Kaizen này là trọng tâm khoá học này.
- KSS: Hệ thống khuyến nghị Kaizen nhấn mạnh lợi ích xây dựng tinh thần và sự tham gia tích cực của người lao động thông qua các kích thích về tài chính và kinh tế thường thấy trong các hệ thống kiểu Mỹ.
- QCC: Nhóm chất lượng là một nhóm nhỏ tình nguyện thực hiện các hoạt động kiểm soát chất lượng tại nơi làm việc, thực hiện công việc liên tục như một phần trong chương trình kiểm soát chất lượng toàn công ty
- JIT: Đúng thời hạn là một kỹ thuật kiểm soát hàng tồn kho và sản xuất. Đó chính là một phần trong hệ thống sản xuất của TOYOTA chủ yếu nhằm giảm thiểu lãng phí khi sản xuất.
- 7 Công cụ thống kê: Là các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu làm căn cứ để ra các quyết định, chúng bao gồm: phương pháp thu thập và phân tầng dữ liệu, phiếu kiểm tra, biểu đồ nhân quả, biểu đồ Pareto, biểu đồ phân bố, biểu đồ phân tán, biểu đồ kiểm soát.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 

 

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc