CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KỸ NĂNG QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH 
 
CHO CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

 

 

Top 10+ Khóa Học Quản Lý và Điều Hành


1. Khởi nghiệp thành công: Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để bắt đầu và phát triển một doanh nghiệp mới. Bạn sẽ học cách xác định cơ hội kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh và thu hút nguồn lực cần thiết.

2. Thiết Lập và Sử Dụng Quyền Lực: Học viên sẽ được trang bị cách thiết lập quyền lực và sử dụng nó một cách có trách nhiệm để hỗ trợ sự phát triển của tổ chức và cá nhân.

3. Kỹ năng quản lý con người: Khóa học này tập trung vào việc phát triển kỹ năng giao tiếp, đánh giá và phát triển nhân viên, giúp bạn quản lý đội ngũ một cách hiệu quả.

4. Quản lý hiệu suất nhân viên: Học cách thiết lập các tiêu chuẩn hiệu suất, theo dõi và đánh giá hiệu suất nhân viên, và cung cấp phản hồi xây dựng.

5. Kỹ năng quản lý công việc: Khóa học này giúp bạn phát triển kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và ưu tiên công việc để tối ưu hóa hiệu quả làm việc.

6. Đánh giá hiệu quả công việc: Học cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật đánh giá để cải thiện quy trình làm việc và tăng cường hiệu quả tổ chức.

7. Kỹ năng huấn luyện nhân viên: Khóa học này cung cấp các phương pháp và kỹ thuật huấn luyện để phát triển kỹ năng và năng lực của nhân viên.

8. Giao tiếp cho nhà quản lý: Phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả, từ việc lắng nghe tích cực đến việc truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và thuyết phục.

9. Giao việc & Tổ chức công việc: Học cách phân công công việc một cách hiệu quả và tạo ra một môi trường làm việc có tổ chức và năng động.

10. Giao việc & Tạo động lực làm việc: Khóa học này giúp bạn hiểu cách tạo động lực cho nhân viên thông qua việc giao việc phù hợp và tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân.

11. Kỹ năng làm việc hiệu quả: Phát triển kỹ năng quản lý thời gian và năng suất cá nhân để đạt được mục tiêu công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

12. Kỹ năng làm việc từ xa: Trang bị cho bạn các công cụ và chiến lược để quản lý và hỗ trợ đội ngũ làm việc từ xa, đảm bảo hiệu suất và sự gắn kết.

13. Kỹ năng Team Leader: Khóa học này tập trung vào việc phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm, từ việc thiết lập mục tiêu đến việc quản lý xung đột.

14. Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp: Học cách áp dụng các nguyên tắc quản lý chuyên nghiệp trong môi trường làm việc đa dạng và đầy thách thức.

15. Kỹ năng quản lý cấp trung: Khóa học này giúp quản lý cấp trung phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý chiến lược để hỗ trợ sự phát triển của tổ chức.

16. Điều hành cho quản lý cấp trung: Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý cấp trung có thể điều hành các hoạt động hàng ngày một cách hiệu quả.

17. Làm chủ & Chịu trách nhiệm: Khóa học này nhấn mạnh vào việc phát triển sự tự chủ và trách nhiệm cá nhân trong việc đạt được mục tiêu tổ chức.

18. Thiết lập mục tiêu và kế hoạch: Học cách thiết lập mục tiêu rõ ràng và lập kế hoạch chi tiết để đạt được kết quả mong muốn.

19. Kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả: Phát triển kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức để quản lý dự án và sáng kiến một cách hiệu quả.

20. Lập kế hoạch & Phân công công việc: Khóa học này giúp bạn học cách lập kế hoạch chiến lược và phân công công việc một cách thông minh để tối ưu hóa nguồn lực và đạt được hiệu quả cao nhất.

21. Phân công nhiệm vụ với RACI: Khóa học này giúp học viên hiểu và áp dụng mô hình RACI, giúp rõ ràng hóa trách nhiệm và cải thiện sự phối hợp trong nhóm.

22. Thủ tục vận hành chuẩn SOP: Học viên sẽ học cách xây dựng và áp dụng các thủ tục vận hành chuẩn hóa, giúp tăng cường hiệu quả và đảm bảo chất lượng công việc.

23. Lập kế hoạch hàng năm (AOP): Khóa học này cung cấp kiến thức về cách lập và thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực và đạt mục tiêu chiến lược.

24. Kỹ năng giám sát công việc: Học viên sẽ được trang bị kỹ năng giám sát và đánh giá hiệu suất công việc, từ đó có thể nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc.

25. Giám sát và đánh giá công việc: Khóa học này tập trung vào việc phát triển kỹ năng giám sát và đánh giá công việc, giúp quản lý nhận biết và giải quyết vấn đề kịp thời.

26. Kỹ năng lắng nghe & Phản hồi: Khóa học giúp cải thiện kỹ năng lắng nghe và phản hồi, từ đó tăng cường sự hiểu biết và tương tác hiệu quả trong giao tiếp.

27. Trao quyền & Tạo ảnh hưởng: Học viên sẽ học cách trao quyền cho nhân viên và tạo ảnh hưởng tích cực đến tổ chức, thúc đẩy sự sáng tạo và cam kết.

28. Quản lý theo mục tiêu - MBO: Khóa học này giúp học viên áp dụng phương pháp quản lý theo mục tiêu, tập trung vào việc đặt mục tiêu và đánh giá kết quả để cải thiện hiệu suất làm việc.

29. Quản lý theo quy trình - MBP: Học viên sẽ được hướng dẫn cách quản lý dựa trên quy trình, giúp tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả tổ chức.

30. Kỹ năng báo cáo công việc: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng viết báo cáo công việc một cách chính xác và hiệu quả, hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu.

31. Hệ thống kiểm soát nội bộ: Học viên sẽ học cách thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, giúp phòng ngừa rủi ro và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

32. Kỹ năng quản trị rủi ro: Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro trong môi trường kinh doanh.

33. Đạo đức & thái độ làm việc: Khóa học giúp học viên phát triển thái độ làm việc chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, tạo dựng môi trường làm việc tích cực và bền vững.

34. Tác phong Chuyên Nghiệp: Học viên sẽ được hướng dẫn cách xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, từ đó nâng cao hình ảnh cá nhân và tổ chức.

35. Kỹ năng truyền thông nội bộ: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong tổ chức, thúc đẩy sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

36. Khủng hoảng truyền thông: Học viên sẽ học cách quản lý và giải quyết các tình huống khủng hoảng truyền thông, giúp bảo vệ uy tín và hình ảnh của tổ chức.

37. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Khóa học này cung cấp kiến thức về cách xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng môi trường làm việc động viên và hỗ trợ sự phát triển.

38. Giao tiếp môi trường đa văn hóa: Học viên sẽ được trang bị kỹ năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa, tăng cường khả năng hợp tác quốc tế.

39. Phân tích dự báo & lập kế hoạch: Khóa học giúp học viên phát triển kỹ năng phân tích dự báo và lập kế hoạch chiến lược, hỗ trợ quyết định và hoạch định tương lai.

40. Quản Lý và Mở Rộng Doanh Nghiệp: Học viên sẽ học cách quản lý và mở rộng doanh nghiệp một cách bền vững, tối ưu hóa cơ hội và tăng trưởng.

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo