CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ

(COMMUNICATION SKILLS)


Giao tiếp ứng xử là những kỹ năng cốt lõi giúp xây dựng và duy trì mối quan hệ trong môi trường làm việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng này bao gồm khả năng giao tiếp hiệu quả, lắng nghe tích cực, thấu hiểu và phản hồi phù hợp, giúp tăng cường sự hợp tác và giảm thiểu hiểu lầm. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và tạo ra một môi trường làm việc tích cực.

Top 20 Khóa Học Nâng Cao Năng Lực Giao Tiếp Ứng Xử:

1. Kỹ Năng Quản Trị Cảm Xúc: Khóa học này giúp học viên nhận thức và quản lý cảm xúc của bản thân một cách hiệu quả, từ đó cải thiện khả năng giao tiếp và giảm thiểu xung đột trong công việc và cuộc sống.

2. Kỹ Năng Gọi Điện Thoại: Học viên sẽ được học cách thực hiện các cuộc gọi điện thoại chuyên nghiệp, từ việc chuẩn bị nội dung đến việc xử lý các tình huống không mong muốn.

3. Kỹ Năng Viết Email Hiệu Quả: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng viết email một cách rõ ràng và thuyết phục, từ việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp đến việc cấu trúc thông điệp hiệu quả.

4. Kỹ Năng Viết Báo Cáo: Học viên sẽ được học cách soạn thảo và trình bày báo cáo một cách chuyên nghiệp, từ việc phân tích dữ liệu đến việc truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

5. Kỹ Năng Điều Hành Hội Họp: Khóa học này trang bị cho học viên kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc họp hiệu quả, từ việc lập kế hoạch đến việc thúc đẩy sự tham gia của mọi người.

6. Kỹ Năng Giao Tiếp & Ứng Xử: Học viên sẽ được học cách giao tiếp và ứng xử một cách linh hoạt và thích hợp trong nhiều tình huống khác nhau, từ việc làm việc nhóm đến việc tương tác với khách hàng.

7. Lắng Nghe & Đặt Câu Hỏi: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng lắng nghe tích cực và đặt câu hỏi một cách thông minh, từ đó thấu hiểu và phản hồi một cách chính xác.

8. Kỹ Năng Thuyết Phục: Học viên sẽ được học cách sử dụng lập luận và tâm lý để thuyết phục người khác, từ việc trình bày ý kiến đến việc thúc đẩy hành động.

9. Kỹ Năng Thuyết Trình: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và hấp dẫn, từ việc sử dụng công cụ trực quan đến việc kể chuyện.

10. Nói Trước Công Chúng: Học viên sẽ được học cách tự tin trình bày và bảo vệ quan điểm của mình trước đám đông, từ việc chuẩn bị nội dung đến việc kiểm soát cảm xúc.

11. Kỹ Năng Làm Việc Nhóm: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng làm việc nhóm một cách hiệu quả, từ việc hợp tác đến việc xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp.

12. Xây Dựng Tinh Thần Đồng Đội: Học viên sẽ được học cách xây dựng và duy trì tinh thần đồng đội, từ việc tạo động lực đến việc thúc đẩy sự hợp tác.

13. Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng nhận diện và giải quyết xung đột một cách sáng tạo và xây dựng, từ việc đàm phán đến việc tìm kiếm giải pháp win-win.

14. Kỹ Năng Giao Tiếp Phi Ngôn Từ: Học viên sẽ được học cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm để giao tiếp không lời, từ việc hiểu biết về cử chỉ đến việc tạo ra sự gắn kết không cần lời nói.

15. Kỹ Năng Giao Tiếp và Đàm Phán Quốc Tế: Học viên sẽ được học cách giao tiếp và đàm phán với đối tác quốc tế, từ việc hiểu biết văn hóa đến việc áp dụng chiến lược giao tiếp phù hợp trong môi trường đa văn hóa.

16. Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Kinh Doanh: Học viên sẽ được học cách giao tiếp chuyên nghiệp trong môi trường kinh doanh, từ việc thương lượng đến việc xây dựng mối quan hệ đối tác.

17. Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Quản Lý: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp cần thiết cho vai trò quản lý, từ việc truyền đạt thông điệp đến việc lắng nghe và phản hồi.

18. Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Dịch Vụ Khách Hàng: Học viên sẽ được học cách giao tiếp hiệu quả với khách hàng, từ việc giải quyết vấn đề đến việc cung cấp dịch vụ xuất sắc.

19. Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Lãnh Đạo: Học viên sẽ được học cách sử dụng kỹ năng giao tiếp để tăng cường ảnh hưởng và khả năng lãnh đạo, từ việc xây dựng mối quan hệ đến việc định hình văn hóa tổ chức.

20. Kỹ Năng Giao Tiếp Qua Mạng Xã Hội: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp trực tuyến, từ việc tạo nội dung hấp dẫn đến việc quản lý tương tác với người dùng trên các nền tảng mạng xã hội.

 

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

 


Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc