KỶ YẾU ĐÀO TẠO

Hình ảnh các khóa học được tổ chức tại doanh nghiệp khách hàng luôn được cập nhật mớiKhóa học Giải Quyết Vấn Đề Trong Mua Hàng. Khóa học Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược. Khóa học Kỹ Năng Lãnh Đạo Nhóm.
Bế giảng khóa học Giải Quyết Vấn Đề Trong Mua Hàng. Tổ chức tại Công ty gỗ MDF VRG Dongwha – Tỉnh Bình Phước.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược. Tại Công ty Toyotsu Safety & Automotive Components VietNam – Bình Dương.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Lãnh Đạo Nhóm. Tổ chức tại Bigtree Technology & Consulting Vietnam - Hà Nội.
Khóa học Hành Trình Trải Nghiệm Khách Hàng Khóa học Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. Khóa học 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Bế giảng khóa học Hành Trình Trải Nghiệm Khách Hàng. Tổ chức tại Ngân Hàng Quân Đội (MB Bank) – Tp.Hà Nội.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. Tổ chức tại Tập đoàn Mitsubishi VietNam – Tp.HCM.
Bế giảng khóa học 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng. Tổ chức tại Công ty TAKAKO VietNam – Bình Dương.
khóa học Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp & DVKH khóa học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo.
Bế giảng khóa học Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Tổ chức tại Công ty Ajinomoto Vietnam – Tỉnh Đồng Nai.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp & DVKH. Tổ chức tại Công ty CP DV iERP – Hà Nội.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Tổ chức tại Sài Gòn Coop – Tp.HCM.
khóa học Karakuri Kaizen. khóa học Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. khóa học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian.
Bế giảng khóa học Karakuri Kaizen. Tổ chức tại Công ty Mitsubishi Motors Vietnam – Tỉnh Bình Dương.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Tổ chức tại Công ty Điện Lực AES Mông Dương –  Tỉnh Quảng Ninh.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian. Tổ chức tại Cổ Phần Công Nghệ TiTan – Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề. Tổ chức tại Công ty Far Eastern Apparel Viet Nam (FEAV) – Tỉnh Bình Dương.
Bế giảng khóa học Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Tổ chức tại Công ty Toyotsu Safety & Automotive Components VietNam –  Bình Dương.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Tổ chức tại Trung Tâm Kinh Doanh VNPT – Tp.HCM.
khóa học Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. khóa học Kỹ Năng Online Marketing. khóa học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Bế giảng khóa học Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tổ chức tại Công ty Dongil Rubber Belt Việt Nam - Tp.Bình Dương.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Online Marketing. Tổ chức tại Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Tp.Kiên Giang.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề. Tổ chức tại Công ty CP Tuyển Dụng Nhân Tài (HR2B) – Tp.HCM.
khóa học Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung. khóa học Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. khóa học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung. Tổ chức tại Công ty Ashahi Denso VietNam - Tp.Hà Nội.
Bế giảng khóa học Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Tổ chức tại Công ty Nhiên Liệu Hàng Không - Tp.Hà Nội.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Tại Công Ty GreenMazing – Tp.Hà Nội.
khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp & Kiểm Soát Cảm Xúc. khóa học Quản Lý Sự Thay Đổi. khóa học Kỹ Năng Trao Quyền & Tạo Ảnh Hưởng.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp & Kiểm Soát Cảm Xúc. Tổ chức tại Cổ Phần Viễn Thông Tuổi Trẻ - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Quản Lý Sự Thay Đổi. Tổ chức tại Công ty Sunjin ViNa - Hà Nam.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Trao Quyền & Tạo Ảnh Hưởng. Tại Công Ty Apparel Far Eastern VietNam - Bình Dương.
khóa học Truyền Thông Nội Bộ. khóa học Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp. khóa học Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Bế giảng khóa học Truyền Thông Nội Bộ. Tổ chức tại Công ty Điện Lực Dầu Khí Cà Mau  - Tp.Cà Mau.
Bế giảng khóa học Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp. Tổ chức tại Công ty MTI Technology Viet Nam - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Tổ chức tại Công Ty Honda Viet Nam - Tp.HCM.
khóa học Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp. khóa học Tinh Thần Làm Chủ & Chịu Trách Nhiệm. khóa học Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin.
Bế giảng khóa học Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp. Tổ chức tại Công ty CP Nhôm Việt Dũng - Hà Nội.
Bế giảng khóa học Tinh Thần Làm Chủ & Chịu Trách Nhiệm. Tổ chức tại Công ty TNHH G-Comply VietNam - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Tổ chức tại Công Ty Cổ Phần  AceCook VietNam - Tp.HCM.
khóa học Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. khóa học Quản Lý Hiệu Suất Nhân Viên. khóa học Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Bế giảng khóa học Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Tổ chức tại Cảng Hàng Không Tân Sơn Nhất - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Quản Lý Hiệu Suất Nhân Viên. Tổ chức tại Công ty TNHH G-Comply Viet Nam - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Tổ chức tại Công Ty Ajinomoto Viet Nam - Tp.HCM.
khóa học Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. khóa học Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI (Train Within Industry). khóa học Kỹ Năng Tư Duy Logic.
Bế giảng khóa học Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Tổ chức tại Đại Học RMIT - Hà Nội.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI (Train Within Industry). Tổ chức tại Công ty TNHH Nature Foods - Đồng Nai.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Tư Duy Logic. Tổ chức tại Công Ty Cổ Phần TPL Shipping - Tp.HCM.
khóa học Quản Lý Rủi Ro. khóa học Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. khóa học Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc
Bế giảng khóa học Quản Lý Rủi Ro. Tổ chức tại Công ty Giao Nhận Và Vận Chuyển InDo Trần - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Tổ chức tại Công ty Murata Electronics VietNam - Tp.Hà Nội.
Bế giảng khóa học Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc. Tổ chức tại Công ty TNHH Xuân Cầu - Tp.Hà Nội.
khóa học Giải Quyết Khiếu Nại Khách Hàng. khóa học Kỹ Năng Bán Hàng Tư Vấn Giải Pháp. khóa học 7 Thói Quen Thành Đạt.
Bế giảng khóa học Giải Quyết Khiếu Nại Khách Hàng. Tổ chức tại Công ty Cổ Phần Nhôm Việt Dũng - Tp. Hà Nội.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Bán Hàng Tư Vấn Giải Pháp. Tổ chức tại Công ty Giải Pháp TSL - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học 7 Thói Quen Thành Đạt. Tổ chức tại Công ty MobifonePlus - Tp.Hà Nội.
khóa học Tư Duy Lãnh Đạo. khóa học Kỹ Năng Thuyết Trình. khóa học Kỹ Năng Quản Lý Chuyên Nghiệp
Bế giảng khóa học Tư Duy Lãnh Đạo. Tổ chức tại Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch - Đồng Nai.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Thuyết Trình. Tổ chức tại Công ty Thương Mại Đầu Tư Liên Á Châu - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Quản Lý Chuyên Nghiệp. Tổ chức tại Công ty GeoTech VietNam - Tp.HCM.
khóa học Tư Duy Tích Cực. khóa học Kỹ Năng Lắng Nghe Tích Cực. khóa học Tư Duy Sáng Tạo.
Bế giảng khóa học Duy Tích Cực. Tổ chức tại Công Ty Behn Meyer Agricare VietNam - Tp.Vũng Tàu.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Lắng Nghe Tích Cực. Tổ chức tại Công Ty BigTree Technology & Consulting - Tp.Hà Nội.
Bế giảng khóa học Tư Duy Sáng Tạo. Tổ chức tại Tổng Công Ty Giải Pháp Doanh Nghiệp Viettel - Tp.Hà Nội.
khóa học Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. khóa học Tinh Thần Đồng Đội & Làm Việc Nhóm. khóa học Kỹ Năng Mua Hàng Hiệu Quả.
Bế giảng khóa học Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. Tổ chức tại Công Ty Saint Gobain VietNam - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Tinh Thần Đồng Đội & Làm Việc Nhóm. Tổ chức tại Công Ty Ant Farm VietNam - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Mua Hàng Hiệu Quả. Tổ chức tại Công Ty Kết Cấu Thép WorldSteel - Tp.HCM.
khóa học Kỹ Năng Thuyết Trình. khóa học Kỹ Năng Quản Lý Căng Thẳng. khóa học Kỹ Năng Quản Lý Căng Thẳng.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Thuyết Trình. Tổ chức tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ iERP - Hà Nội.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Quản Lý Căng Thẳng. Tổ chức tại Liên Hiệp HTX Tp.HCM (SaiGon Coop) Lớp 2.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Quản Lý Căng Thẳng. Tổ chức tại Liên Hiệp HTX Tp.HCM (SaiGon Coop) Lớp 1.
khóa học Kỹ Năng Viết Báo Cáo & Email khóa học Quản Lý Sản Xuất. khóa học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Viết Báo Cáo & Email. Tổ chức tại Công Ty Xi Măng Hà Tiên 1 - Long An.
Bế giảng khóa học Quản Lý Sản Xuất. Tổ chức tại Công Ty CP Steel Builder VietNam - Tp.Vũng Tàu.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Tổ chức tại Công ty Công Nghiệp Spindex - Tp.Hà Nội.
khóa học Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. khóa học Kỹ Năng Tư Duy Logic. khóa học Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân.
Bế giảng khóa học Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Tổ chức tại Công Ty Bayer VietNam - Nam Định.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Tư Duy Logic. Tổ chức tại Công Ty HaKuHoDo ViệtNam - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. Tổ chức tại Công ty Standard Chem & Pharm - Tp.HCM.
khóa học Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp (TPM). khóa học Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp (TPM). khóa học Kỹ Năng Viết Báo Cáo.
Bế giảng khóa học Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp (TPM). Tổ chức tại Công Ty Điện Lực Dầu Khí Hà Tĩnh.
Bế giảng khóa học Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp (TPM). Tổ chức tại Công Ty ABB ViệtNam - Bắc Ninh.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Viết Báo Cáo. Tổ chức tại Nhà Máy Xử Lý Khí Nam Côn Sơn - Tp.Vũng Tàu.
khóa học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm. khóa học Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. khóa học Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm. Tổ chức tại Công ty Cáp Điện Cadivi Miền Đông - Tp.Biên Hòa.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. Tổ chức tại Công ty TA Communications - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng. Tổ chức tại Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Trung - Tp.Đà Nẵng.
khóa học Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hàng Năm (AOP). khóa học Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục khóa học Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng Chuyên Nghiệp.
Bế giảng khóa học Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hàng Năm (AOP). Tổ chức tại Công ty CP May Sài Gòn 3 - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục. Tổ chức tại Trung Tâm Viễn Thông MobiFone - Tp.HCM.
Bế giảng khóa học Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng Chuyên Nghiệp. Tổ chức tại Công ty FMC ViệtNam - Tp.HCM.
     
khóa học Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp. khóa học Kỹ Năng Hỗ Trợ Helpdesk Chuyên Nghiệp. khóa học Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân.
Bế giảng khóa học Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp. Tổ chức tại Công ty Dongil Rubber Belt - Bình Dương.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Hỗ Trợ Helpdesk Chuyên Nghiệp. Tổ chức tại Công ty CMC Sài Gòn.
Bế giảng khóa học Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. Tổ chức tại Công ty E-Soft Việt Nam - Hà Nội.
     
khóa học Quản Trị Kho Hàng. khóa học Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng. khóa học Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng.
Bế giảng khóa học Quản Trị Kho Hàng. Tổ chức tại Công ty Friesland Campina - Hà Nam.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng. Tổ chức tại Công ty Toyota Bến Thành- HCM.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng. Tổ chức tại Công ty China Express - Hà Nội.
     
Workshop Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả. khóa học Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng B2B khóa học Kỹ Năng Gọi Điện Thoại.
Tổ chức buổi Workshop Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả. cho đội ngũ quản lý Công ty Dongil Rubber Belt - Bình Dương.
Read More Testimonials from our Participants
Bế giảng khóa học Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng B2B. Tổ chức tại Công ty E-Soft Việt Nam - Hà Nội.
Read More Testimonials from our Participants
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Gọi Điện Thoại. Tại trung Tâm Giám Sát Điều Hành Đô Thị Thông Minh - Huế.
Read More Testimonials from our Participants
            
   
khóa học Kỹ năng Quản Lý Thời Gian. khóa học Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI (Train Within Industry). khóa học Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp.
Bế giảng khóa học Kỹ năng Quản Lý Thời Gian. Tại Công ty KMS Technology VietNam - Tp.HCM .
Read More Testimonials from our Participants
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI (Train Within Industry). Tổ chức tại Công ty TNHH Molex Việt Nam - Hà Nội.
Read More Testimonials from our Participants
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp. Tại Công ty CP Thức Ăn Chăn Nuôi Pilmico Việt Nam - Đồng Tháp.
Read More Testimonials from our Participants
khóa học Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. Khóa Học Giám sát Kênh Bán Hàng. khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công Và Đánh Giá Công Việc Hiệu Quả.
Bế giảng khóa học Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. Cho đội ngũ trình dược viên của Công ty Santen Pharmaceutical VietNam - Tp.HCM.
Read More Testimonials from our Participants
Tổ Chức Khóa học Giám sát Kênh Bán Hàng. Tại Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam.
Read More Testimonials from our Participants
Bế Giảng khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công Và Đánh Giá Công Việc Hiệu Quả. Tại công ty TNHH MTV Trung Sơn Long An.
khóa học XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN Tại công ty E-Soft VietNam Khóa Học HouRenSo Tại Công Ty MEIWA VietNam Khóa Học KAIZEN Tại Công Ty YOKOHAMA.
Đào tạo khóa học XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN Tại công ty E-Soft VietNam
Khóa học giúp cho học viên biết cách tạo dựng hình ảnh vẻ bề ngoài lịch thiệp, các nghi thức xã giao và phong cách làm việc chuyên nghiệp; Tạo ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp và khách hàng
Tổ Chức Khóa Học HouRenSo Tại Công Ty MEIWA VietNam
Khóa học HouRenSou mục tiêu giúp các nhân viên hiểu biết và thực hiện kỹ năng giao tiếp, viết báo cáo và thảo luận trong môi trường văn hóa Nhật Bản. Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiểu suy nghĩ trong công việc và kì vọng của cấp trên.
Bế Giảng Khóa Học KAIZEN Tại Công Ty YOKOHAMA.
Khóa học Kaizen được tổ chức mục tiêu cung cấp cho các nhân viên của Công ty bức tranh tổng thể và một lộ trình triển khai áp dụng Kaizen thành công. Bên cạnh đó là biết cách làm thế nào để áp dụng các công cụ phù hợp nhằm cải tiến liên tục lĩnh vực mình phụ trách.
   
  

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc